European Commission logo

Śledzenie MRN - Wywóz (tylko dla przebiegu międzynarodowych operacji tranzytowych)

Ostatnia modyfikacja: 

Export MRN Follow-up

Witryna EUROPA udostępnia dane przekazywane przez różne systemy informatyczne poszczególnych krajów. Dane podawane są w celach informacyjnych i nie są wiążące tak dla Komisji, jak i administracji krajowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z administracją celną właściwego kraju.

Dostępna jest jedynie informacja o numerach MRN dotyczących międzynarodowych operacji tranzytowych realizowanych po

Top