Table of Contents

  1. Varför får jag svaret ?
  2. Varför rapporterar applikationen för uppföljning av ARC en annan status än min nationella myndighet?
  3. Varför presenteras inte den aktuella statusen för en flyttning i applikationen för uppföljning av ARC?
  4. Vem ska jag kontakta för att få mer information om punktskatter eller flyttningar av punktskattepliktiga varor?

Varför får jag svaret ?

Följande lista innehåller de vanligaste anledningarna som kan resultera i ett <ARC okänt>-svar: 

Upp

Varför rapporterar applikationen för uppföljning av ARC en annan status än min nationella myndighet?

Vid flyttningar av punktskattepliktiga varor utbyts elektroniska meddelanden via kommissionens internationella nätverk, Common Communications Network (CCN)

Det fungerar ungefär som säker e-post: den nationella myndigheten i avsändarlandet skickar meddelandet till sin CCN-gateway (jämförbart med utkorgen för e-post), CCN-nätverket transporterar meddelandet till mottagarlandets CCN-gateway och mottagarlandets myndighet hämtar meddelandet från sin gateway (jämförbart med inkorgen för e-post).

Observera att applikationen för uppföljning av ARC endast kan lämna information om meddelanden som passerar genom dessa gateways. Innehållet i meddelandena är inte tillgängligt för applikationen för uppföljning av ARC.

Det kan hända att det är skillnad mellan statusen för EMCS-flyttningen i de nationella myndigheternas databas och i applikationen för uppföljning av ARC. De vanligaste anledningarna är:

Observera att de uppgifter som lämnas av applikationen för uppföljning av ARC varken har bindande verkan för kommissionen eller för de berörda nationella myndigheterna.

Upp

Varför presenteras inte den aktuella statusen för en flyttning i applikationen för uppföljning av ARC?

Applikationen för uppföljning av ARC tar emot data direkt från CS/MISE. Statusarna som visas på resultatsidan för applikationen för uppföljning av ARC är de samma som finns i det tillståndsdiagram som har beslutats för CS/MISE.

Följande kända begränsningar finns i CS/MISE:

Upp

Vem ska jag kontakta för att få mer information om punktskatter eller flyttningar av punktskattepliktiga varor?

För ytterligare förtydliganden och frågor om punktskatt, punktskattebestämmelser, punktskattekontor och flyttningar av punktskattepliktiga varor ska du kontakta din nationella myndighet som hanterar punktskatter.

Upp