European Commission logo

Table of Contents

  1. Prečo som dostal odpoveď ?
  2. Prečo aplikácia Sledovanie ARC uvádza iný stav ako moja Národná správa?
  3. Prečo nie je aktuálny stav prepravy uvedený v aplikácii Sledovanie ARC?
  4. Koho by som mal kontaktovať pre ďalšie informácie týkajúce sa spotrebnej dane alebo prepravy v pozastavení dane?

Prečo som dostal odpoveď ?

Nasledujúci zoznam obsahuje najčastejšie dôvody, ktoré vedú k <Neznáme ARC> odpoveď: 

Hore

Prečo aplikácia Sledovanie ARC uvádza iný stav ako moja Národná správa?

Pre prepravy v pozastavení dane sa vymieňa množstvo elektronických správ prostredníctvom medzinárodnej chránenej siete Európskej komisie CCN.

Koncept týchto výmen je podobný konceptu bezpečnej elektronickej pošty: odosielajúca Národná správa odosiela správu k svojej bráne CCN (porovnateľné s odoslaným e-mailom), sieť CCN prenesie správu na bránu CCN cieľovej krajiny a prijímajúca Národná správa získava správu z tejto brány (porovnateľné s prijatým e-mailom).

Je dôležité si uvedomiť, že aplikácia Sledovanie ARC môže poskytovať iba informácie o prepravách zo správ prechádzajúcich cez tieto brány. Obsah správ nie je pre aplikáciu Sledovanie ARC dostupný.

Existuje niekoľko možných scenárov ako môže dôjsť k nezrovnalosti medzi stavom prepravy v EMCS databáze Národných správ a aplikáciou Sledovanie ARC. Najbežnejšie scenáre sú:

Je dôležité zdôrazniť, že údaje, ktoré poskytuje aplikácia Sledovenie ARC, sú len informačné a nie sú záväzné ani pre Komisiu, ani pre príslušné Národné správy.

Hore

Prečo nie je aktuálny stav prepravy uvedený v aplikácii Sledovanie ARC?

Aplikácia Sledovanie ARC prijíma údaje priamo z CS/MISE. Stavy uvedené na stránke výsledkov Sledovanie ARC replikujú stavy, ktoré sú uvedené v Schéme prechodu stavov dohodnutej pre CS/MISE.

V CS/MISE sú uvedené nasledujúce známe obmedzenia:

Hore

Koho by som mal kontaktovať pre ďalšie informácie týkajúce sa spotrebnej dane alebo prepravy v pozastavení dane?

Pre všetky ďalšie objasnenia a otázky týkajúce sa spotrebnej dane, podrobností o spotrebných daniach, úradoch pre spotrebné dane a podrobnostiach o prepravách v pozastavení dane by ste mali kontaktovať svoju Národnú správu spotrebných daní.

Hore