European Commission logo

Spis treści

  1. Dlaczego otrzymałem odpoweidź ?
  2. Dlaczego aplikacja ARC Follow-Up zgłasza inny stan niż moja administracja krajowa?
  3. Dlaczego aktualny stan przemieszczenia nie jest widoczny w aplikacji ARC Follow-Up
  4. Z kim powienienem się skontaktować w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczacych akcyzy albo przemieszczeń

Dlaczego otrzymałem odpoweidź ?

Poniższ lista zawiera najczęstrze przyczyny występowania wyników <ARC Unknown> response: 

Góra

Dlaczego aplikacja ARC Follow-Up zgłasza inny stan niż moja administracja krajowa?

Dla przemiszczeń akcyzowych, numery wiadomości elektronicznych są wymieniane poprzez over międzynarodową sieć Common Communications Network (CCN) Komisji Europejskiej

Koncepcja tych wymian jest podobna do bezpiecznej poczty e-mail: wysyłająca administracja krajowa przesyła wiadomość do swojej bramki CCN (porównywalnej do skrzynki nadawczej poczty e-mail), sieć CCN przesyła wiadomość do Bramki CCN kraju docelowego a odbierająca administracja krajowa pobiera wiadomość z tej Bramki(podobnie jak skrzynka odbiorcza e-mail).

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że aplikacja ARC Follow-Up może dostarczyć tylko szczegóły transportu wiadomości przechodzących przez te Bramki. Treść wiadomości nie jest dostępna dla aplikacji ARC Follow-Up.

Możliwych jest kilka scenariuszy, w których może wystąpić rozbieżność między stanem przemieszczania się EMCS w bazie danych administracji krajowych a aplikacją ARC Follow-Up. Najczęstsze scenariusze to:

Ważnym jest aby podkreślić, że dane prezentowane przez aplikację ARC Follow-Up mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące ani dla Komisji, ani dla zainteresowanych administracji krajowych.

Góra

Dlaczego aktualny stan przemieszczenia nie jest widoczny w aplikacji ARC Follow-Up

Aplikacja ARC Follow-up uzyskuje dane bezpśrednio z CS/MISE. Dane przedstawione na stronie wyników ARC Follow-up replikują te istniejące na schemacie State Transition Diagram zgodne dla CS/MISE.

W CS/MISE występują następujące znane ograniczenia:

Góra

Z kim powienienem się skontaktować w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczacych akcyzy albo przemieszczeń

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień i zapytań dotyczących akcyzy, polityki akcyzowej, urzędów akcyzowych i danych dotyczących przemieszczeń akcyzowych należy skontaktować się z krajową administracją akcyzową.

Góra