European Commission logo

Table of Contents

  1. Kāpec es saņemu atbildi ?
  2. Kāpēc ARC pārraudzības lietotne rāda citādāku statusu kā mana nacionālā administrācija?
  3. Kāpēc ARC pārraudzības lietotnē nav aktuālā pārvetošanas statusa?
  4. Ar ko man kontaktēties, lai noskaidrotu informāciju par akcīzi vai akcīzes perču pārvietošanu?

Kāpec es saņemu atbildi ?

Sarakstā ir sekojoši visizplatītākie atbildes <Nezināms ARC> iemesli: 

Uz augšu

Kāpēc ARC pārraudzības lietotne rāda citādāku statusu kā mana nacionālā administrācija?

Elektronisko ziņojumu apmaiņa par akcīzes preču pārvietošanu notiek pa Eiropas Komisijas Common Communications Network (CCN) tīklu

Šī ziņojumu apmaiņa pēc būtības ir ļoti līdzīga drošajam e-pastam: sūtītāja nacionālā administrācija nosūta ziņojumu savai CCN vārtejai (salīdzināma ar e-pasta izsūtni), CCN tīkls transportē ziņojumu uz saņēmējas valsts CCN vārteju un saņēmēja nacionālā administrācija to iegūst no šīs vārtejas (salīdzināma ar e-pasta pastkasti).

Ir svarīgi zināt, ka ARC pārraudzības lietotne var tikai sniegt infortmāciju par ziņojumu apmaiņu, kas gājuši cauri vārtejām. Pašu ziņojumu saturs ARC pārraudzības lietotnei nav pieejams.

Var būt tikai nedaudz gadījumu, kad ir atšķirība starp pārvadājuma statusu nacionālās administrācijas datu bāzē un ARC parraudzība lietotnē. Visizplatītākie gadījumi ir:

Ir būtiski atzīmēt, ka datiem, ko piedāvā ARC pārraudzības lietotne ir informējošs raksturs un tie nav saistoši ne Komisijai, ne attiecīgajām nacionālajām administrācijām.

Uz augšu

Kāpēc ARC pārraudzības lietotnē nav aktuālā pārvetošanas statusa?

ARC pārraudzības lietotne saņem informāciju tieši no CS/MISE. ARC pārraudzības lietotnes rezultātu lapā redzamie statusi replicē CS/MISE statusu pārejas diagrammās esošos statusus.

CS/MISE ir šādi zināmi ierobežojumi:

Uz augšu

Ar ko man kontaktēties, lai noskaidrotu informāciju par akcīzi vai akcīzes perču pārvietošanu?

Vispārīgai informācijas noskaidrošanai par akcīzi, tās piemērošanas politiku, akcīzes iestādēm un detalizētu informāciju par akcīzes preču pārvietošanu, jūs varat kontaktēties ar savu nacionālo akcīzes administrāciju.

Uz augšu