European Commission logo

Indholdsfortegnelse

  1. Hvorfor får jeg svaret (ARC ukendt)?
  2. Hvorfor viser ARC Follow-up applicationen en anden status end min nationale myndighed?
  3. Hvorfor vises status på forsendelsen ikke i ARC Follow-up applikationen?
  4. Hvem skal jeg kontakte for at få yderligere oplysninger om punktafgifter eller en punktafgiftspligtig vares bevægelser?

Hvorfor får jeg svaret (ARC ukendt)?

På følgende liste vises de mest almindelige årsager til svaret <ARC Unknown> response: 

Top

Hvorfor viser ARC Follow-up applicationen en anden status end min nationale myndighed?

I forbindelse med punktafgiftspligtige varers bevægelser udveksles der en række meddelelser via Europa-Kommissionens internationale Common Communications Network (CCN)

Konceptet for disse meddelelser minder om en sikker e-mail: Den afsendende nationale myndighed sender meddelelsen til sin CCN-port (svarende til en e-mail-udbakke), CCN-nettet transporterer meddelelsen til destinationslandets CCN-port, og den modtagende nationale myndighed henter meddelelsen fra denne port (svarende til en e-mail-indbakke).

Vær opmærksom på, at ARC Follow-up kun kan levere transportoplysninger om meddelelser, der går igennem disse porte. Indholdet af meddelelserne er ikke tilgængeligt i ARC Follow-up.

Der er flere mulige scenarier, hvor der kan opstå uoverensstemmelser mellem status for en forsendelse i EMCS i den nationale myndigheds database og i ARC Follow-up. De mest almindelige scenarier er:

Vær opmærksom på, at data, der leveres af ARC Follow-up, kun er til orientering og ikke er bindende for hverken Kommissionen eller for de relevante nationale myndigheder.

Top

Hvorfor vises status på forsendelsen ikke i ARC Follow-up applikationen?

ARC Follow-up applikationen modtager data direkte fra CS/MISE. Status, der er præsenteret på resultatsiden for ARC Follow-up, replikerer dem, der findes i State Transition Diagram, der er aftalt for CS/MISE.

De følgende kendte begrænsninger er til stede i CS/MISE:

Top

Hvem skal jeg kontakte for at få yderligere oplysninger om punktafgifter eller en punktafgiftspligtig vares bevægelser?

For yderligere afklaringer og forespørgsler om punktafgifter, punktafgiftsbestemmelser, og forsendelse af punktafgiftspligtige varer, bedes du kontakte din nationale myndighed, der håndterer punktafgifter. Læs mere på skat.dk her https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234915

Top