European Commission logo

Uppföljning av ARC (endast internationella flyttningar)

Senast uppdaterad 

EUROPA-webbservern tillhandahåller information som har mottagits från de olika IT-miljöerna i de olika länderna. De uppgifter som tillhandahålls är endast information och är varken bindande för kommissionen eller för de berörda nationella myndigheterna. För specifika frågor och information om innehållet, kontakta den myndighet som hanterar punktskatter i det aktuella landet.

ARC-information finns endast tillgängligt för internationella ARC-flyttningar som slutförts efter