European Commission logo

Urmărirea ARC (numai pentru mișcările internaționale)

Ultima actualizare 

Serverul web EUROPA furnizează datele asa cum sunt primite de la diferitele medii IT ale diferitelor țări. Datele furnizate sunt doar pentru informare și nu sunt obligatorii nici pentru Comisie, nici pentru administrațiile naționale în cauză. Pentru solicitări specifice și informații referitoare la conținut, vă rugăm să contactați departamentul național în domeniul Accizelor al țării respective.

Informațiile ARC sunt disponibile numai pentru mișcările internaționale ARC care au fost finalizate ulterior

View Statistics