European Commission logo

Sledovanie ARC (len medzinárodné prepravy)

Posledná aktualizácia 

Webový server EUROPA poskytuje údaje získané z rôznych IT prostredí rôznych krajín. Poskytnuté údaje sú len informačné a nie sú záväzné ani pre Komisiu, ani pre príslušné Národné správy. Pre konkrétne otázky a informácie týkajúce sa obsahu sa obráťte na Národnú správu spotrebných daní príslušnej krajiny.

Informácie o ARC sú k dispozícii len pre medzinárodné prepravy s ARC ukončené po

View Statistics