ARC Follow-up (alleen internationale zendingen)

Laatste update 

De EUROPA-webserver levert de gegevens zoals ontvangen uit de verschillende IT-omgevingen van de verschillende landen. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend ter informatie en bindend noch voor de Commissie noch voor de betrokken Nationale Administraties. Neem voor specifieke vragen en informatie over de inhoud contact op met de accijnsadministratie van het betreffende land.

ARC informatie is alleen beschikbaar voor internationale ARC bewegingen die achteraf zijn voltooid

View Statistics