PLEASE REFER TO ENGLISH VERSION for up to date text which has not yet been translated.

Orientările din prezenta secțiune servesc drept atenționare cu caracter general privind riscurile care pot fi întâlnite pe parcursul procedurii de examinare și de eșantionare, precum și echipamentele de protecție pe care ar trebui să le utilizați și măsurile de securitate pe care ar trebui să le adoptați.
Pentru informații suplimentare trebuie să consultați legislația și orientările administrației naționale.


Revizuiri
Versiune Dată Modificări
1.0 12.10.2012 Prima versiune