This text is partly in English. The translation will be uploaded as soon as possible.

1. Kas yra kancerogenai?

Per daugelį metų atliekant medicininius tyrimus sudarytas vis ilgėjantis pavojingų medžiagų ir pramonės procesų, kurie, kaip manoma, žmonėms sukelia vėžį, sąrašas. Šioms kancerogenais vadinamoms medžiagoms taikomos specialios kontrolės ir reguliavimo priemonės.

Žinomų kancerogenų sąrašui vis ilgėjant, geriausia daryti prielaidą, kad visos cheminės medžiagos yra potencialiai pavojingos, ir su visomis tokiomis medžiagomis elgtis vienodai atsargiai.2. Kas yra vėžys?

Vėžys – organizmo audinius, visų pirma naujų ląstelių vystymąsi, paveikiantis sutrikimas. Naviko ląstelės gali būti:


3. Kokių rūšių medžiagos yra kancerogenai?

Kurios medžiagos yra kancerogeninės, nurodoma informacijoje apie pavojingas medžiagas. Kitame skyriuje pateikta informacija apie kai kurias mažiau žinomas medžiagas.

Keturios itin pavojingos kancerogeninės medžiagos uždraustos. Tai yra:
Naudoti ar importuoti šias medžiagas ir jų druskas galima tik turint licenciją.4. Kur jų gali būti?

Nors tam tikrų rūšių kancerogeninės medžiagos importuojamos, menkai tikėtina, kad patirtumėte pavojingos jų koncentracijos poveikį. Tačiau turėkite omenyje, kad kai kurie kancerogenai susidaro vykstant pramonės procesams, pavyzdžiui:
Su asbestu taip pat galite susidurti tvarkydami senų pastatų ir laivų statybines ir izoliacines medžiagas.


5. Kokį vėžį gali sukelti šios medžiagos?

Tai priklauso nuo medžiagos. Skirtingų rūšių kancerogenai pažeidžia kitas kūno dalis, pavyzdžiui:
Kancerogenai gali pakenkti, kad ir koks būtų jų sąlytis su organizmu: jų būtų įkvėpta, praryta ar jie liestųsi su oda. Todėl būtina vengti bet kokio tiesioginio sąlyčio su tokiomis medžiagomis.6. Kaip sumažinti riziką?

Visada patikrinkite saugos duomenų lapus. Daugumą kancerogeninių medžiagų ėminių galima paimti saugiai, taikant būtinas saugos priemones, tačiau muitinės pareigūnai neturėtų imti ypač pavojingų kancerogeninių medžiagų, pvz., asbesto, ėminių (žr. Bendrosios informacijos 2.1 skyrių apie ėminių ėmimą). Dauguma muitinių laboratorijų nėra pasirengusios analizuoti asbesto. Jei nėra saugos duomenų lapo, netikrinkite medžiagų ir neimkite ėminių, kol nesate tikri, koks tai produktas ir kokių saugos priemonių reikia imtis.

If you cannot establish what the goods are and need to proceed with the inspection and sampling, do so only with extreme care and seek expert advice. See Sampling Dangerous and Unknown Goods.
Daugiau informacijos ieškokite nacionalinės valdžios institucijų teisės aktuose ir gairėse.Šiame skyriuje pateiktose gairėse siekiama apskritai priminti apie atliekant tyrimus ir imant ėminius kartais kylančią riziką, taip pat naudotiną saugos įrangą ir taikytinas atsargumo priemones.


Peržiūra
Versija Data Pakeitimai
1.0 12.10.2012 Pirmoji versija
1.1 15.07.2020 Update - Changes in chapter 6
1.2 15.07.2021 Update - Changes in chapter 6