Skip to main content
Taxation and Customs Union

Customs controls

Introduction on Customs Controls

Customs are involved in the implementation and enforcement of EU legislation on import and export from and to non-EU countries.

Safety, health and the environment: customs controls

The role of customs, sanitary and phytosanitary requirements, environmental requirements, product safety requirements, organic farming and medicines

Customs Laboratories

Role of customs laboratories, customs laboratories European network, European customs laboratories in figures

Cultural Goods

Import of cultural goods into the EU, cultural goods exported from the EU

Port, Airport and Landfrontier contact groups

RALFH, ODYSSUD, ICARUS, Land Frontier Contact Group

Travelling by air

How controls operate in practice, list of international Union airports, models of labels

Kontrola środków pieniężnych

Na podstawie przepisów UE służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszyscy podróżni wjeżdżający na terytorium UE lub z niego wyjeżdżający są już zobowiązani wypełnić deklarację środków pieniężnych, jeżeli mają przy sobie 10 tys. euro lub więcej