Representation i Sverige

Frågor om EU

Tjänster

Här finns länkar till EU:s olika rådgivningstjänster och publikationer. 

Jag ska flytta till ett annat EU-land –
hur får jag uppehållstillstånd?

Vilka regler gäller för roamingavgifter?
M
itt flyg blev inställt – vilka rättigheter har jag?  

Subscribe to RSS - Frågor om EU