Representation i Sverige

Europeiska unionen

/sweden/file/160404ec2-detailjpg_sv160404ec2-detail.jpg

Managing the refugee crisis

Idag antog EU-kommissionen sin andra rapport om avtalet mellan EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat.

15/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sv.htm
 

Vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm

/sweden/file/refugees-shutterstock313389746jpg_svrefugees-shutterstock_313389746.jpg

Flüchtlingskrise: Was tut die EU? © shutterstock

Idag lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt. Samtidigt presenterar EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag för att uppdatera reglerna om högkvalificerade migranter som kommer till EU för att arbeta, det så kallade blåkortssystemet.

07/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sv.htm

Läs vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2071_en.htm

/sweden/file/picture13ajpg_svpicture_13a.jpg

Investment Fund

Det är ett och ett halvt år sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade investeringsplanen för Europa och ett år sedan Europeiska fonden för strategiska investeringar (strategifonden) startades, och nu sammanfattar kommissionen de hittills uppnådda resultaten. I dag delar kommissionen med sig av erfarenheterna och lämnar förslag till en ambitiös framtida strategifond.
 

– Investeringsplanen fungerar och pessimisternas invändningar har kommit på skam. Strategifonden ger arbetstillfällen och får dagligen igång investeringar i den reala ekonomin. Därför föreslår vi nu att den förlängs efter 2018. Vi måste vara ambitiösa för att få Europa investera igen, säger Europeiska kommissionens ordförande Juncker.

01/06/2016

/sweden/file/digital-single-market09122015jpg_svdigital-single-market_09_12_2015.jpg

Digital single market

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger EU-kommissionen idag fram två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via internet. Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex. direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet.

25/05/2016

Tack för din anmälan. Välkommen! Ingen ytterligare bekräftelse skickas.

 

Thanks for registering. We look forward to seeing you. No additional confirmation will be sent.

/sweden/file/cd1jpg_svcd_1.jpg

EU vill höra din åsikt – Jean-Claude Juncker i direkt dialog med medborgarna. Delta i debatten på Twitter ‪#‎ EUdialogues‬ och titta på webbsändningen med start kl. 16.00.

18/11/2015

Den 18 november 2015 är det dags för den första medborgardialogen med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, ett informellt möte med kommissionens ordförande där alla har chansen att ta ordet. Dialogen är en del av programmet för Brysseldagarna. Under en dryg timme kommer kommissionens ordförande att lyssna till medborgarna, svara på frågor och på plats diskutera olika ämnen som är relevanta för en stor del av EU:s invånare.

”När jag valdes till ordförande förra året åtog jag mig att göra allt som står i min makt för att återskapa medborgarnas förtroende till det europeiska projektet. Väldigt ofta står EU ansvarig för att ge någon sorts förklaring, och många gånger har vi press på oss att ge en bättre förklaring av vad EU är”, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. ”Det är vad de här medborgardialogerna, som jag har bett alla kommissionärer att ta del i, handlar om: att förklara de beslut som vi har fattat och som påverkar dig, och att ta ansvar för de besluten. Jag ser fram emot möjligheten att föra en öppen och ärlig diskussion.”

Medborgardialogen med Juncker ingår i programmet för Brysseldagarna som organiseras av de belgiska tidningarna Le nouvel observateur, Le Soir och De Standaard i samarbete med EU-kommissionens representation i Belgien.  Moderatorer för debatten är de tre tidningarnas chefredaktörer, Matthieu Croissandeau (L'Obs), Béatrice Delvaux (Le Soir) och Karel Verhoeven (De Standaard).  Omkring 2 000 personer förväntas delta i debatten i Bozar.

Vem som helst kan delta genom att registrera sig i förväg via mailto:citizens-dialogues@ec.europa.eu, och det är även möjligt att delta och kommentera via nätet under dialogen, via webbsidan http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I111775. Dialogen direktsänds här på engelska, franska, flamländska, tyska och italienska. Journalister ombeds att registrera sig här.

Du kan även kommentera via Twitter under hashtagen #EUdialogues.

Evenemanget anordnas i Bozar/Palais des Beaux-Arts: Rue Ravenstein 23, Bryssel, Belgien.

Medborgardialogen hålls kl 16–17.15.

Bakgrund

Konceptet med medborgardialoger bygger på en modell för informella möten där alla har möjlighet att ta ordet. Under dialogen lyssnar politiker till medborgarnas åsikter och diskuterar sin politik och sina beslut med dem. Mellan 2012 och 2014 anordnades 51 medborgardialoger i alla EU-länderna. Läs mer om medborgardialogerna här: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_sv.htm

Årets första medborgardialog hölls i januari 2015. Hittills i år har 49 dialoger genomförts i 26 olika EU-länder. Medborgardialogen i Bozar blir den femtionde i ordningen, och den första med kommissionens ordförande. Just nu är ämnet för dialogerna några av Junckerkommissionens politiska prioriteringar: investeringsplanen, energiunionen, den digitala inre marknaden och migrationen.

Mer information

Mer information om medborgardialogerna

Program för Brysseldagarna

Media och medborgardialogen i Bozar

Journalister ombeds att registrera sig på nätet och ta med sitt presskort. För att registrera sig på plats krävs både ID-kort och presskort. Dörrarna öppnas kl 12.00.  Efter registrering på nätet ber vi all media att höra av sig till Maria Kokkonen, maria.kokkonen@ec.europa.eu.

 

EU-myter

Det sprids en hel del rykten om vad EU beslutat, vad som krävs av medlemsländerna och hur EU:s olika lagar ska tolkas. Dessa myter varierar mellan medlemsländerna. I Sverige tenderar EU-myterna att handla om övernitisk byråkrati eller beslut som inte fattats av EU. Vi har sammanställt några av dem och förklarar här sanningen bakom påståendena.

Om oss

Representationen är EU-kommissionens lokala kontor i Sverige och finns i Stockholm.

Vår uppgift är att

Press och media

EU-kommissionens press- och kommunikationsavdelning i Sverige är en länk mellan svenska medier och EU-kommissionens centrala presstjänst i Bryssel.

Pages

Subscribe to RSS - Europeiska unionen