Representation i Sverige

EU-kontor i Stockholm

/sweden/file/160404ec2-detailjpg_sv160404ec2-detail.jpg

Managing the refugee crisis

Idag antog EU-kommissionen sin andra rapport om avtalet mellan EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat.

15/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sv.htm
 

Vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm

/sweden/file/refugees-shutterstock313389746jpg_svrefugees-shutterstock_313389746.jpg

Flüchtlingskrise: Was tut die EU? © shutterstock

Idag lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt. Samtidigt presenterar EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag för att uppdatera reglerna om högkvalificerade migranter som kommer till EU för att arbeta, det så kallade blåkortssystemet.

07/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sv.htm

Läs vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2071_en.htm

/sweden/file/picture13ajpg_svpicture_13a.jpg

Investment Fund

Det är ett och ett halvt år sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade investeringsplanen för Europa och ett år sedan Europeiska fonden för strategiska investeringar (strategifonden) startades, och nu sammanfattar kommissionen de hittills uppnådda resultaten. I dag delar kommissionen med sig av erfarenheterna och lämnar förslag till en ambitiös framtida strategifond.
 

– Investeringsplanen fungerar och pessimisternas invändningar har kommit på skam. Strategifonden ger arbetstillfällen och får dagligen igång investeringar i den reala ekonomin. Därför föreslår vi nu att den förlängs efter 2018. Vi måste vara ambitiösa för att få Europa investera igen, säger Europeiska kommissionens ordförande Juncker.

01/06/2016

/sweden/file/digital-single-market09122015jpg_svdigital-single-market_09_12_2015.jpg

Digital single market

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger EU-kommissionen idag fram två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via internet. Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex. direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet.

25/05/2016

EU-myter

Det sprids en hel del rykten om vad EU beslutat, vad som kräver av medlemsländerna och hur EU:s olika lagar ska tolkas. Dessa myter varierar mellan medlemsländerna. I Sverige tenderar EU-myterna att handla om övernitisk byråkrati eller beslut som inte fattats av EU. Vi har sammanställt några av dem och förklarar här sanningen bakom påståendena.

Om oss

Representationen är EU-kommissionens lokala kontor i Sverige och finns i Stockholm.

Vår uppgift är att

Press och media

EU-kommissionens press- och kommunikationsavdelning i Sverige är en länk mellan svenska medier och EU-kommissionens centrala presstjänst i Bryssel.

Företagare och finansiering

EU med sina 28 medlemsländer är en enorm marknad för svenska företag.

Tack vare EU:s inre marknad är det nu nästa lika enkelt, snabbt och billigt att göra affärer inom EU som i hemlandet.

 

 

 

Kontaktpunkter i Sverige

För att informera lokalt ute i landet har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt Nätverk, som finns runtom i Europa och i Sverige. De hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hitta EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang. 

Pages

Subscribe to RSS - EU-kontor i Stockholm