Representation i Sverige

EU

/sweden/file/juvenestranslatoresjpg-0_svjuvenes_translatores.jpg

juvenes_translatores

Juvenes Translatores är EU-kommissionens årliga översättningstävling för 17-åringar. Årets tävling hålls den 24 november 2016 och är öppen för elever födda 1999. De skolor som vill delta måste anmäla sig mellan den 1 september och den 20 oktober.

19/09/2016

Se hit alla gymnasielärare! Mellan den 1 september och den 20 oktober kan du anmäla dina elever till EU:s översättningstävling för 17-åringar.

Mera information om Juvenes Translatores 2016 och hur du anmäler din skola hittar du genom följande länk:

http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm

 

#juvenestranslatores  @translatores

/sweden/file/presidentjuncker1jpg_svpresident_juncker1.jpg

SOTEU

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag sitt årliga State of the Union-tal om tillståndet i EU inför Europaparlamentet i Strasbourg. Han underströk att de kommande tolv månaderna är avgörande för att återförena EU och presenterade en positiv agenda med konkreta åtgärder för det kommande året.

14/09/2016

/sweden/file/ecsoteuquote2016jpg-0_svec_soteu_quote_2016.jpg

soteu

JUNCKERS NYCKELBUDSKAP:

 1. Hur kan vi bevara den europeiska livsstilen?

  Juncker talade om vikten av den fria rörligheten och de europeiska värderingarna. Han tog tydligt avstånd från dödsstraff, betonade solidariteten och vikten av att stå upp för tolerans, men att den aldrig får ske på bekostnad av vår säkerhet. Han nämnde frihandelsavtalet med Kanada som det bästa och mest progressiva avtalet som EU någonsin förhandlat. Han betonade de sociala rättigheterna och vikten av lika lön för lika arbete på samma plats. Han uttryckte stöd för de europeiska bönderna, kallade den kreativa kraften hos europeiska skapare för EU:s kronjuveler och förklarade hur investeringsplanen ska hålla EU fortsatt blomstrande globalt.  

  "Världen blir större och vi blir mindre och endast tillsammans kan vi vara en kraft att räkna med", sade Juncker om EU-samarbetet.

 2. Ett Europa som stärker medborgarna

  Juncker underströk vikten av ett digitalt sammankopplat EU och presenterade förslag om en reformerad upphovsrätt för att journalister, förläggare och författare ska få rättvis ersättning för sitt arbete. Han föreslog fri WIFI på offentliga platser till 2020 och föreslog att investeringsplanen ska fördubblas i omfattning och tid för att stimulera till ytterligare investeringar, tillväxt och sysselsättning i ett Europa med hög ungdomsarbetslöshet. Han betonade solidariteten i flyktingkrisen, samtidigt som han sa att denna måste vara frivillig och komma från hjärtat. Juncker lanserade en ambitiös investeringsplan för Afrika och grannskapet för att förbättra de ekonomiska förutsättningar för de som annars tvingas ut på farliga resor för att söka en bättre framtid.

  "Jag kan inte och kommer inte acceptera att EU blir ungdomsarbetslöshetens världsdel"

 3. Ett Europa som skyddar

  Juncker lyfte vikten av utökat samarbete mot terrorism bl.a. genom ett förstärkt Europol, den nya europeiska gräns- och kustbevakningsstyrkan och ett utökat försvarssamarbete. Han föreslog också en europeisk strategi för Syrien.

  "Vi måste veta vilka som kommer över våra gränser", sade Juncker och talade om ett nytt reseinformationssystem och utökat informationsutbyte.

 4. Ett Europa som tar ansvar

  Juncker bad samtliga stats- och regeringschefer på väg till Bratislava att ge tre skäl till varför vi behöver EU – tre saker som de är beredda att försvara och sedan leverera. Han betonade att EU endast kan byggas tillsammans med medlemsländerna och att nationellt ledarskap är avgörande.

  "Historien kommer inte att minnas våra namn, utan våra misstag, vi kommer att bedömas för vår vilja och styrkan i våra övertygelser: Så låt oss inte göra misstaget att avsluta den europeiska drömmen", sade Juncker framför Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg.

   

  Talet följdes i vanlig ordning av en debatt med parlamentsledamöterna och avslutande kommentarer av ordförande Juncker. Två presskonferenser med huvudfokus på State of the Union hölls under dagen i Strasbourg, kl. 14.30 och 15.15, och kan följas här.

  Torsdagen den 15 september, kommer Juncker att träffa tre Youtube-profiler från Frankrike, Tyskland och Polen och svara på deras frågor samt frågor från medborgare i deras hemländer. Detta sänds live på EU-kommissionens Youtubekanal och kan ses här.

  Se webbsändningen av State of the Union-talet i efterhand här
  Läs hela State of the Union-talet.

  Frågor om State of the Union-talet?
  Kontakta presschef Johan Wullt Johan.WULLT@ec.europa.eu tel. 08-562 444 429

/sweden/file/kraftorjpg_svkraftor.jpg

kräftor

Det är upp till Sverige att bestämma över signalkräftans framtid - så länge ytterligare spridning stoppas.

30/08/2016

Det har hävdats att den svenska kräftskivan och till och med hela den svenska kräftindustrin skulle stå inför en nära förestående undergång. Det påstås att EU-regler kräver att signalkräftan ska utrotas i Sverige. Men som så många gånger tidigare handlar det om en felaktig mytbildning. Det stämmer att det finns en EU-lag för det som kallas invasiva främmande arter, med andra ord främmande arter med en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemet i Sverige och hela EU. Det är också riktigt att signalkräftan, som planterades ut i svenska vatten på 60- och 70-talet, omfattas av lagen och finns med på den lista över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som nyligen trätt ikraft. Signalkräftan konkurrerar med flodkräftan och är en bärare av kräftpest. Därför dör den ursprungliga flodkräftan när signalkräftan sprids till nya vatten. Men vad som kanske inte alltid framkommer i debatten är att för arter med stor spridning – vilket är fallet för signalkräftan – finns inga krav på utrotning. Medlemslandet, i detta fall Sverige, kan istället välja vilka åtgärder det vidtar. Det har visserligen rätt att bestämma sig för att utrota arten, men man kan också välja betydligt mindre långtgående åtgärder som att begränsa signalkräftans spridning eller att bara innesluta den.

EU-lagstiftningen visar här alltså på stor flexibilitet och lämnar åt medlemsländerna att själva bestämma de exakta åtgärderna så länge man förhindrar ytterligare geografisk spridning. Sverige har 18 månader på sig att välja och införa dessa åtgärder. EU-lagen kräver inte heller ett förbud för fisket av signalkräftor varken för yrkesfiskare eller för dem med egen rätt. Försäljningen av döda kräftor - färska såväl som djupfrysta - kan också fortsätta precis som förut. Huvudregeln är dock ett förbud mot att sälja levande kräftor. Syftet med detta är att undvika vidare spridning av signalkräftan till nya vatten. Men även här finns det utrymme för svenska myndigheter att begära undantag om man kan motivera att försäljning av levande signalkräftor ingår som en del av det nationella åtgärdspaketet och under förutsättning att det inte resulterar i att signalkräftan sprids till nya vatten. Det är viktigt att framhålla att Sverige redan tidigare har infört regleringar för att skydda flodkräftan, bland annat har utsättning av signalkräftor krävt tillstånd från länsstyrelsen och därför skett i ytterst begränsad omfattning. Även införsel av levande signalkräftor och andra sötvattenskräftor är sedan tidigare förbjudet. För EU-kommissionen är det viktigt att EU-lagstiftning utformas i enlighet med subsidiaritets- eller närhetsprincipen, vilket innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I det här fallet betyder det att svenska myndigheter själva utformar de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatt geografisk spridning av signalkräftan. Om vi vill värna vårt EU-samarbete är det viktigt att ge en korrekt bild av vilka lagar och regler som beslutats i Bryssel och för vilka medlemsländerna själva är ansvariga. Det uppstår tyvärr alltför ofta missförstånd i dessa delar och inte odelat till EU-samarbetets fördel.

Läs Aftonbladets artikel från 27.8.2016:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23409379.ab

/sweden/file/climate-diplomacy-week-datepng-0_svclimate-diplomacy-week-with-date.png

Frankrikes ambassad i Sverige och EU-kommissionens representation i Sverige bjuder in till ett halvdagsseminarium om klimatarbetet efter Parisavtalet och COP21 i fjol och inför COP22 i Marrakesh senare i år.
 

 

Datum: 
16/09/2016 - 09:00 - 11:30

Det globala klimatavtal som skrevs under i Paris i fjol satte inte bara ett tak på den globala uppvärmningen till under två grader, utan uppmanade även organisationer, den privata sektorn, forskarvärlden, regeringar och andra intressenter att agera för att gemensamt uppnå målen.

Samtalen fokuserar på Parisavtalet och dess konsekvenser, uppföljningen av COP21 och de initiativ som tagits i Sverige, Frankrike och Tyskland samt på EU-nivå för att hitta lösningar på klimatutmaningarna. Under seminariet kommer det pågående arbetet att presenteras, och projekt och idéer debatteras i panelsamtal.

Medverkande:
Ulrika Modéer, Statssekreterare hos ministern för utvecklingssamarbete och klimat
Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör till Sverige
Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör till Sverige
Maria Sunér Fleming, Ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv
Svante Axelsson, Nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”
Katarina Luhr (MP), Miljöborgarråd Stockholms stad
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (De gröna/EFA)
Lars Ronnås, Sveriges klimatambassadör

Moderator är Mattias Goldmann, VD för FORES
 
Datum:                             Fredagen den 16 september 2016
Tid:                                   9.00 - 11.30 (registrering och frukost från kl. 08.30)
Plats:                                Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan:                          http://bit.ly/1OWDmVU  via Europahusets webbformulär

Seminariet hålls på engelska/The seminar will be held in English.
 
Välkommen!

/sweden/file/loggorklimatjpg-0_svloggorklimat.jpg

/sweden/file/climateweek2jpg-0_svclimate_week2.jpg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsinformation
 
Parisavtalet:
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs
 
EU:s klimatarbete:
http://youtu.be/yFq5p2l0Q2o
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096837
 

Implementation of the Paris agreement:  the role of European stakeholders
The Representation of the European Commission and the French Embassy in Sweden are co-hosting a half-day seminar to follow up on the Paris Climate Conference (UNFCCC COP21) and to celebrate the “Climate Diplomacy Week 2016” (12-18 September). The purpose of the seminar is to foster a dialogue between the EU, the current 2016 French COP Presidency and Swedish representatives of government, private sector, research and civil society on the road to COP22 in Marrakesh.

 
The global climate agreement reached in December 2015 not only limited the global warming to well below 2 degrees. It also formulated an action-oriented “agenda for solutions”, calling for a wide range of stakeholders – private sector, academia, local government and civil society – to contribute to the implementation of the agreement.  The seminar will particularly focus on the implementation of the Paris agreement and the consequences for various stakeholders. It will notably explore the follow-up of the COP21 “agenda for solutions”, focusing on the role of initiatives in Sweden, in the Member States (France, Germany and other memberstates) and at the EU level to promote solutions to tackle climate change. It will also be an opportunity to share lessons learned and good practices of innovative projects.

/sweden/file/climateweek2jpg-1_svclimate_week2.jpg


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date:                                 Friday 16 September 2016
Time:                                 9.00 - 11.30 (registration and breakfast starts at 08.30)
At:                                     Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 floor, Stockholm
Registration:                     http://bit.ly/1OWDmVU  via Europahuset web site

The seminar will be held in English.

Welcome!

Paris agreement:
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs
 
EU and the climate:
http://youtu.be/yFq5p2l0Q2o
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096837
 
 

 

/sweden/file/loggorklimatjpg-1_svloggorklimat.jpg

/sweden/file/oversattare2jpg_svoversattare_2.jpg

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket? Då är kanske en praktikplats vid EU-kommissionen någonting för dig!

 

26/08/2016

EU-kommissionen erbjuder praktikplatser vid generaldirektoratet för översättning (GD Översättning) i Luxemburg och Bryssel åt praktikanter som har ett högskolebetyg i översättning eller annat ämne som lämpar sig för översättning, t.ex. ekonomi, juridik och journalistik. Praktiktiden är fem månader och platserna kan sökas två gånger per år.

Praktiken sker alltid vid följande tidpunkter:
1 oktober—28 februari Ansökan senast den 31 januari
1 mars—31 juli   Ansökan senast den 31 augusti

Som praktikant översätter du texter av många olika slag från minst två EU-språk till ditt modersmål. Ett av dina källspråk ska vara engelska, franska eller tyska. I bästa fall ingår både engelska och franska i din språkkombination, men också andra språkkombinationer beaktas. Det är också viktigt med utmärkta kunskaper i målspråket.

Du kommer att handledas av en erfaren översättare och får använda moderna elektroniska hjälpmedel som CAT-verktyg, termbanker, databaser osv. i ditt arbete. Under praktiken får du ett stipendium på drygt 1 000 euro per månad.
Ansökningstiden för en praktikplats mellan mars och augusti 2017 går ut den 31 augusti 2016.

Alla som har avlagt kandidatexamen innan ansökningstiden går ut kan söka, oavsett ålder. Du behöver inte ha en språk-eller översättarutbildning. Du behöver inte skicka in några examensbevis eller andra dokument. Om du tidigare har praktiserat längre än sex veckor vid någon av EU:s institutioner eller organ kan du tyvärr inte söka.

Mer information om praktiken finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/stages/

Observera att praktikplatsen bara kan sökas via denna webbplats.


Praktik i fyra veckor (utan lön)

GD översättning tar också emot praktikanter under 4-veckorsperioder, mellan februari och november. Praktiken riktar sig till dig som är i slutskedet av dina studier men som ännu inte avlagt examen. Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kommissionen. I övrigt är principerna för praktiken desamma som för den längre praktikperioden på fem månader.

Skicka en fritt formulerad ansökan på svenska och engelska, franska eller tyska per post, e-post eller fax, och (om du är inskriven på en högskola) via din studievägledare,
både till:

Svenska översättningsavdelningen
EU-kommissionen
DGT-SV-0-SECR
G-6, 3/015
1049 Bryssel
Belgien

E-post: DGT-SV-0-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Fax: (32-2) 296 07 42

och till:

EU-kommissionen
Att: Valérie Tixhon
G-6, 10/018
1049 Brussels
E-post: DGT-UNPAID-TRAINING-PLACEMENTS@ec.europa.eu


OBS: Bifoga även en EU-CV: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Ansökan skickas minst två månader innan praktiken ska börja.

För ytterligare information om alla praktikplatser kan du kontakta Maria Sjöström Gisslen, översättare vid EU-kommissionens representation i Stockholm:

Tfn. (08) 562 444 42
E-post: maria.sjostrom-gisslen@ec.europa.eu

Läs mer om GD Översättning: http://ec.europa.eu/comm/dgs/translation/index_en.htm

Du hittar oss också på Facebook: Translating for Europe

 

/sweden/file/160404ec2-detailjpg_sv160404ec2-detail.jpg

Managing the refugee crisis

Idag antog EU-kommissionen sin andra rapport om avtalet mellan EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat.

15/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sv.htm
 

Vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm

/sweden/file/refugees-shutterstock313389746jpg_svrefugees-shutterstock_313389746.jpg

Flüchtlingskrise: Was tut die EU? © shutterstock

Idag lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt. Samtidigt presenterar EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag för att uppdatera reglerna om högkvalificerade migranter som kommer till EU för att arbeta, det så kallade blåkortssystemet.

07/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sv.htm

Läs vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2071_en.htm

/sweden/file/picture13ajpg_svpicture_13a.jpg

Investment Fund

Det är ett och ett halvt år sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade investeringsplanen för Europa och ett år sedan Europeiska fonden för strategiska investeringar (strategifonden) startades, och nu sammanfattar kommissionen de hittills uppnådda resultaten. I dag delar kommissionen med sig av erfarenheterna och lämnar förslag till en ambitiös framtida strategifond.
 

– Investeringsplanen fungerar och pessimisternas invändningar har kommit på skam. Strategifonden ger arbetstillfällen och får dagligen igång investeringar i den reala ekonomin. Därför föreslår vi nu att den förlängs efter 2018. Vi måste vara ambitiösa för att få Europa investera igen, säger Europeiska kommissionens ordförande Juncker.

01/06/2016

/sweden/file/digital-single-market09122015jpg_svdigital-single-market_09_12_2015.jpg

Digital single market

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger EU-kommissionen idag fram två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via internet. Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex. direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet.

25/05/2016

Pages

Subscribe to RSS - EU