Representation i Sverige

Tjänster

Här finns länkar till EU:s olika rådgivningstjänster och publikationer. 

Jag ska flytta till ett annat EU-land –
hur får jag uppehållstillstånd?

Vilka regler gäller för roamingavgifter?
M
itt flyg blev inställt – vilka rättigheter har jag?  

Svaret på alla dessa frågor om dina rättigheter i EU hittar du på Ditt Europa

Du kan också kontakta Europa Direkt i Bryssel – på svenska eller något annat EU-språk:

  • Gå in på Europa Direkt eller
  • ring gratis 00 800 6 7 8 9 10 11 eller det alternativa numret 08-562 444 88

 

Personlig kontakt

Om du vill tala med någon personligen kan du gå till något av Europa direkts informationskontor och dokumentationscentra i Sverige. Där kan du få hjälp och råd i frågor som rör dina rättigheter i EU och få tips om olika informationsträffar. Du kan också ringa eller mejla kontoren.