Representation i Sverige

Publikationer

Eurobarometer 94; allmänna opinionen i Europeiska unionen

Allmänna opinionen i Europeiska unionen

 

Nationell rapport för Sverige, vinter 2020/2021

EU-handboken omslag tredje upplagan

Hur mycket bestämmer EU över Sverige? Vem har ansvar för mina ämnen inom EU? Var sitter den verkliga makten i unionen? Dessa och många fler frågor får du svar på i denna handbok. Sedan första EU-handboken publicerades har mycket hänt inom EU och den tredje utgåvan har varit efterlängtad. Författaren Sigrid Melchior bor i Bryssel och har bevakat EU i över tio år. Som journalist vet hon knepen för att få fram nyheter, och var man kan få ett citat och inte. Konkreta tips varvas med grundläggande och fördjupande kunskaper om EU och alla dess institutioner. Den är en omistlig hjälp i den journalistiska vardagen. EU-handboken är ett samarbete mellan Tidningen Journalisten och EU-kommissionens svenska representation

COP 21 - Framgång för EU

Mot en cirkulär framtid

Fossila bränslen på väg ut

Digitala gränserna rivs

Alla blir vinnare

Gemensam inre marknad 2019

Så firas Europadagen

Världsmästaren mot rasism

Årets EU-inspiratör

Malmström förhandlar med USA

Damberg om utrikeshandeln

Näringslivet positivt till TTIP

Gäster i Europahuset

Italien nytt ordförandeland

Våra nya EU-Parlamentariker

#EUiAlmedalen

 

Cecilia Malmström om valet

Vem ska styra EU?

Sveriges toppkandidater

Hedh vs Corazza Bildt

Konsumentguide

EU:s konsumentskydd

Brexit

I den här broschyren hittar du information om Brexit, hur det kan påverka dig som EU-medborgare och din familj som bor i Storbritannien samt vad du kan behöva göra härnäst. Texten är enbart i informationssyfte och har ingen rättslig kraft. Den ger ingen rättslig tolkning av EU:s eller Storbritanniens lagstiftning och är inte avsett att ersätta specialiserad juridisk rådgivning om brittiska invandringsregler.

Tillstandet i unionen

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet är både ett bokslut över det gångna årets framsteg och en blick framåt mot prioriteringarna för det kommande året.
Kommissionens ordförande redogör också för hur de mest brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram sina tankar om hur EU:s framtid kan te sig.

A vulnerable workforce: Migrant workers in the COVID-19 pandemic

Hur påverkar Covid-19-pandemin migrerande arbetstagare i Europa?
EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum har utgivit en rapport som analyserar arbetsförhållandena för migrerande arbetstagare under Covid-19-pandemin. Rapporten studerar förekomsten av tillfälliga arbetskontrakt, inkomstfördelningen och möjligheten till distansarbete både för migrerande arbetstagare inom EU och för arbetstagare utanför EU. Utlandsfödda arbetstagare, med särskilt fokus på migrerande arbetstagare utanför EU har flera svårigheter då de ofta arbetar under tillfälliga kontrakt, har lägre löner och arbeten som lämpar sig sämre för distansarbete. Rapporten sammanfattar tre möjliga områden för politiska åtgärder för att komma tillrätta med denna utsatthet.

Rapporten finns i engelsk version och går enkelt att ladda ner eller att beställa via denna länk: A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the COVID-19 Pandemic

EU:s publikationsbyrå producerar tryckta och digitala publikationer om EU- institutionernas och andra EU-organs kommunikationsaktiviteter och politikområden. Vänligen notera att endast en gratis kopia kan beställas genom EU Publications.

Heritage Houses in Europe

Låt ditt barn upptäcka Europas kulturarv genom att färglägga denna målarbok med 10 historiska hus och slott tillsammans med intressanta fakta och foton. Ladda ner målarboken här:

Heritage Houses in Europe

Historiska hus är en del av Europas rika kulturarv och exemplifierar ofta hur man vid byggandet inspirerades av olika stilar från olika europeiska länder. Läs mer om dessa byggnader i studien Heritage Houses for Europe:

Conference Heritage Houses for Europe

EU & jag

Man hör ofta på nyheterna att ”Bryssel har beslutat si och så. Men vad betyder det egentligen? Vem eller vad är egentligen ”Bryssel”?

Boken EU&JAG möter högstadieskolor och gymnasieskolors behov av EU-kunskap. På ett enkelt och lättförståeligt sätt förklarar den vad EU kan göra för dig, hur EU bildades, vilka värderingar vi EU-medborgare delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig om de många utmaningar som EU står inför idag, utmaningar som också kommer att påverka din framtid.

Boken och uppgifterna i den får dig att fundera, på egen hand och kanske med familj och vänner.

Boken finns i svensk version och går enkelt att ladda ner eller att beställa via denna länk: EU & jag

EU:s publikationsbyrå producerar tryckta och digitala publikationer om EU-institutionernas och andra EU-organs kommunikationsaktiviteter och politikområden. Vänligen notera att endast en gratis kopia kan beställas genom EU Publications: Europeiska unionens publikationsbyrå