Representation i Sverige

Kontaktpunkter i Sverige

För att informera lokalt ute i landet har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt Nätverk, som finns runtom i Europa och i Sverige. De hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hitta EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang. 

Europa Direkt informationskontor (EDIC)

Nätverket med EDIC-kontor drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets kontor, lokala och regionala partners. Under perioden 2018-2020 finns drygt 440 informationskontor runtom i EU och i Sverige finns de på 14 platser. Europa Direkt-kontoren bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå. Europa Direkt-kontorens verksamhet syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete.

Här kan du hitta information om hur du kan stå värd för ett Europa Direkt-kontor under programperioden 2021-2025: FÖRSLAGSINFORDRAN ED-SE-2020

Europeiska dokumentationscentra (EDC)

Europeiska dokumentationscentra finns på 10 universitets- och högskolebibliotek runtom i Sverige. Vid varje EDC finns en bibliotekarie med särskild utbildning inom EU-dokumentation. De har tillgång till en mängd databaser och kan hjälpa dig att hitta de dokument du letar efter. 

Du kan finna de svenska ED-kontoren och EDC på den interaktiva kartan nedan:

Europa Direkt Fyrbodal (upon appointment)

Kungsgatan 20 662 31 Åmål Sweden

+46 53 21 70 20

http://www.europadirektfyrbodal.se

Europa Direkt Göteborgsregionen (upon appointment)

Stadsbiblioteket Göteborg Box 5404 402 29 Göteborg Sweden

+46 31 36 83 375

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/europa-direkt

Europa Direkt Halland (upon appointment)
Europa Direkt Hässleholm (upon appointment)
Europa Direkt Intercult (upon appointment)

Nytorgsgatan 15A (over garden) 116 22 Stockholm Sweden

+46 81 22 00 685

http://www.intercult.se/europe-direct-intercult

Europa Direkt Jönköpings län (upon appointment)

Klubbhusgatan 13 553 03 Jönköping Sweden

+46 72 22 29 356

www.rjl.se/europadirekt

Europa Direkt Karlstad (upon appointment)
Europa Direkt Norrbotten (upon appointment)

Stationsgatan 5 971 86 Luleå Sweden

+46 70 39 96 298

http://europadirektnorrbotten.eu

Europa Direkt Sjuhärad (upon appointment)

Ballebovägen 2 517 83 Bollebygd Sweden

+46 33 23 13 00

http://www.bollebygd.se/kommunochpolitik/europadirektsjuharad

Europa Direkt Skåne Nordväst (upon appointment)

Stortorget 17 251 89 Helsingborg Sweden

+46 42 10 50 00

https://helsingborg.se/europadirekt

Europa Direkt Södertälje (upon appointment)

Campusgatan 26 151 89 Södertälje Sweden

+46 85 23 02391

www.sodertalje.se/europadirekt

Europa Direkt Sydskåne (upon appointment)

Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Sweden

+46 73 42 42 693

http://www.europadirektsydskane.se

Europa Direkt Västerbotten (upon appointment)

Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå Sweden

+46 91 07 34 641

http://www.europadirektvasterbotten.eu

EDC Göteborgs universitet

Vasagatan 1, Plan 3, 411 24, 405 30 Göteborg Sweden

+46 31 786 1054

http://www.ub.gu.se/sok/eu/

EDC Karlstads universitet

Universitetsgatan 2 651 87 Karlstad Sweden

+46 547001080

http://libguides.kau.se/eu

EDC Linköpings universitet

Linköping University Hus D Campus Valla Mäster Mattias väg 581 83 Linköping Sweden

+46 13 28 20 57

http://guide.bibl.liu.se/eu

EDC Linnéuniversitetet

Universitetsplatsen 2 351 95 Växjö Sweden

+46-(0)470-76 74 88

http://libguides.lnu.se/eu-information

EDC Lunds universitet

Lilla Gråbrödersgatan 4 221 00 Lund Sweden

+46 46 222 10 88

http://www.jur.lu.se/#!EDC-Europeiskt-dokumentationscentrum

EDC Mittuniversitetet

Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Sweden

+46 10 142 87 60

https://biblioteket.miun.se/eu-material-edc

EDC Örebro universitet

Universitetsbiblioteket, Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Sweden

+46 704941508

http://libguides.oru.se/EU

EDC Stockholms universitet

Stockholms universitetsbibliotek, Universitetsvägen 14D 106 91 Stockholm Sweden

+46 8 16 46 28

http://su.se/biblioteket/s%C3%B6ka-och-anv%C3%A4nda/hitta-r%C3%A4tt-bland-eu-dokument-1.237030

EDC Umeå universitet

Samhällsvetarhuset, Umeå universitetsbibliotek, Mediegränd 24 901 74 Umeå Sweden

+46 90 786 56 93

http://www.ub.umu.se/

EDC Uppsala universitet

Slottsgränd 3, Box 6508, 751 38 Uppsala Sweden

+46 18 471 39 00

https://libguides.ub.uu.se/eu/eu-ratt