Representation i Sverige

/sweden/file/ungdomsdebatthemsidajpg_svungdomsdebatt_hemsida.jpg

Europavalsdebatt med partiernas ungdomsförbund
copyright

Vilka är framtidens viktigaste EU-frågor?
Europavalsdebatt med partiernas ungdomsförbund

Datum: 
09/05/2019 - 15:00 - 16:00

Klimat, säkerhet, migration eller sociala utmaningar – vilka frågor vill Sveriges partier driva i Europaparlamentet den kommande mandatperioden? Och vilken roll bör EU ha i svensk politik idag och i morgon?

Välkommen till debatt med de politiska partiernas ungdomsförbund i Europahuset på Europadagen den 9 maj, drygt två veckor innan Europaparlamentsvalet den 26 maj.

Samtliga åtta partier som idag sitter i Europaparlamentet är representerade i debatten. Moderator är Emelie Weski, vice ordförande för LSU.

Tid: kl. 15.00 – 16.00 (registrering från kl. 14.30)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, våning 2, Stockholm

Ungdomsförbunden företräds av:

  • Aida Badeli (MP), språkrör för Grön Ungdom och kandidat till Europaparlamentet 2019.
  • Magnus Ek (C),  ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund och Riksdagsledamot.
  • Linus Glanzelius (S), kandidat till Europaparlamentet 2019.
  • Tobias Andersson (SD), talesperson för Ungsvenskarna och Riksdagsledamot.
  • Romina Pourmokhtari (L), förste vice ordförande för Liberala Ungdomsförbundet.
  • Martin Hallander (KD), förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.
  • Arba Kokalari (M), kandidat till Europaparlamentet 2019.
  • Henrik Malmrot (V), förbundsordförande för Ung Vänster.
  • Representant FI (deltagare ej bekräftad)

Anmälan: https://europa.eu/!XM69wT

Seminariet kommer att hållas på svenska och sänds även live på vår Facebooksida https://www.facebook.com/EUkommissionen

Välkommen!

/sweden/file/brandflygjpg_svbrandflyg.jpg

Brandflyg
copyright

Välkommen till en medborgardialog om EU, klimatförändringar, civilskydd, Europeisk solidaritet och valet till Europaparlamentet med Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering!

Datum: 17 maj kl 13:00
Plats: Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen

Datum: 
17/05/2019 - 13:00 - 14:00

Den globala uppvärmningen har gjort naturkatastrofer både allvarligare och oftare förekommande. I EU och på andra håll i världen leder katastroferna till tusentals dödsfall och omfattande skador på infrastruktur. Skogsbränderna som förra sommaren drabbade Sverige och bland annat Gävleborgs län var svåra för svenska brandmän att kontrollera. Därför bad Sverige EU om hjälp. Flera medlemsstater antog utmaningen och bidrog med flygplan, helikoptrar och ett stort antal brandmän - en operation som koordinerades av Europeiska kommissionen och kommissionär Stylianides.

Efter bränderna i Sverige och andra katastrofer i EU,  enades EU-institutionerna i höstas om att upprätta rescEU som stärker den europeiska civila krishanteringen och skyddar EU-medborgare.

Per Bill, landshövding i Gävleborg, inleder dialogen som sedan modereras av P4 Gävleborgs Agendachef Jenny Roosqvist.

Välkommen till en diskussion om dessa ämnen, EU: s framtid och andra frågor som du kanske vill fråga kommissionären!

Program
12:30 – 13:00
Registrering och kaffe med smörgås.
13:00 – 14:00 Medborgardialog med Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

Inledningsanförande av Per Bill, landshövding i Gävleborg.

Moderator: Jenny Roosqvist, P4 Gävleborgs Agendachef

Plats: Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen, sal 13:111

Anmälan: https://europa.eu/!tk63mr

Dialogen kommer att hållas på Engelska och livesändas på Europeiska kommissionens Facebook: https://www.facebook.com/EUkommissionen/ #EUdialogues

Den 1 februari sjösattes Framtidens Solel – ett treårigt projekt i Östra Mellansverige som får 7,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att få lokala företag att investera i solenergi.  Sedan 2014 har EU genom ERUF investerat 249 miljoner i Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län.

09/04/2019

Framtidens Solel ska öka kunskapen om solenergi i det lokala näringslivet, hjälpa små- och medelstora företag i regionen att investera i solel och se till att affärsidéer inom området blir verklighet.

Projektet pågår från den 1 februari i år till den 30 maj 2022 och har en total budget på drygt 15 miljoner kronor. Satsningen kommer även att gynna regionens tillväxt, betonar Ranko Simic, projektägare på Länsstyrelsen i Östergötland. 

”Solenergi är inte bara viktigt utifrån ett energi- och klimatperspektiv, utan innebär också arbetstillfällen. Idag är över 1000 personer verksamma inom solenergi i Sverige och fler jobb kommer att skapas i takt med att efterfrågan ökar. Undersökningar visar att en omställning till förnybar energi i Sverige skulle kunna leda till 10 000 nya arbetstillfällen år 2040 då omställningen ska vara gjord.

Ett annat nystartat projekt som beviljats ERUF-stöd på 5,3 miljoner kronor är Energikontor i samverkan för smartare energianvändning. Projektet ska arbeta med energieffektivisering i bostadsrättsföreningar och hos fastighetsägare, som idag står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom projektet ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kunna testa digitala lösningar för effektivisering och delta i utbildningar och forum för erfarenhetsutbyte.

”En av EU:s prioriteringar är att investera i företag och projekt som bidrar till att motverka klimatförändringarna, bland annat genom att skynda på övergången till förnyelsebar energi. EU stödjer flera sådana projekt i Sverige, till exempel Northvolt som ska ta fram världens grönaste batteri och vindkraftparken Långmarken som förser hela Kristinehamn med förnybar el”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Få fart på regionala tillväxten i Sverige

ERUF:s syfte är att öka sysselsättningen i regionerna och stärka de lokala företagens konkurrenskraft.

Totalt ska fonden investera cirka 8 miljarder kronor i Sveriges regioner under 2014–2020. Hittills, med ett år kvar på programperioden, har totalt 3 miljarder kronor investerats i Sverige. Av dessa har 249 miljoner kronor gått till Östra Mellansverige utspritt på 80 projekt.

Utöver det lanserades 2015 Investeringsplanen för Europa, vars syfte är att främja tillväxt och jobb samt göra EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar och innovation. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) - kärnan i investeringsplanen - ska stödja investeringar inom infrastruktur, förnybar energi, forskning och hälsa. Läs här om en av de senaste svenska innovationerna som fått stöd från EFSI.

Om InvestEU-kampanjen

Genom sina många finansierings- och investeringsaktiviteter syftar EU till att skapa jobb, en livlig ekonomi, öka tillväxten och locka kapital från den privata sektorn för att skapa en bättre framtid för EU-medborgarna. EU-investeringar möjliggör viktiga förbättringar i vår vardag samtidigt som de hanterar framtidsutmaningarna: bättre utbildning, moderniserad vård, grönare energi och ny transportinfrastruktur till exempel. För att läsa mer om EU-investeringar och se exempel på fler projekt som fått EU-stöd, besök: https://europa.eu/investeu/home_sv

Dåva företagspark i Umeå har beviljats 37 miljoner kronor från EU för att bygga en järnvägsterminal - och därigenom göra sina godstransporter mer miljövänliga. Sedan 2014 har EU investerat 752 miljoner kronor i Västerbotten och Norrbotten genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

09/04/2019

Företagsparken hanterar ungefär 700 000 ton gods per år, vilket motsvarar 300 lastbilstransporter per dygn. Med den nya järnvägssatsningen kan Dåva både utöka sin kapacitet och kraftigt minska koldioxidutsläppen. Umeå Energi och Dåva DAC har bildat bolaget Dåva Terminal för att planera och genomföra bygget. Utbetalningarna från ERUF kommer att ske i tio etapper från 2020 till 2022.

”En komplettering av logistiken till företagsparken med en järnvägsförbindelse gör att regionen kan hantera de volymer som kommer att behövas i framtiden och konkurrera i den pågående energiomställningen. En järnvägsanslutning innebär stora utvecklingsmöjligheter för Dåva Företagspark,” säger Gunnar Isaksson, projektledare för Dåva Terminal.

Ett annat lokalt projekt som fått EU-stöd är ”innovationshubb för unga entreprenörer i Umeå”. Projektet går ut på att hjälpa unga entreprenörer att introducera sina idéer på marknaden i Västerbotten och har fått ett EU-stöd på 6,6 miljoner kronor.

”En av EU:s prioriteringar är att investera i företag och projekt som bidrar till att motverka klimatförändringarna, bland annat genom att skynda på övergången till fossilfria transporter. Andra spännande svenska projekt som EU stödjer är till exempel Northvolt, som ska ta fram världens grönaste batteri och elväg E16, världens första fossilfria väg för tung godstrafik”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Få fart på regionala tillväxten i Sverige
Syftet med ERUF är att öka sysselsättningen i regionerna och stärka de lokala företagens konkurrenskraft.

Totalt ska fonden investera cirka 8 miljarder kronor i Sveriges regioner under 2014–2020. Hittills, med ett år kvar på programperioden, har totalt 3 miljarder kronor investerats i Sverige. Av dessa har 752 miljoner kronor gått till Övre Norrland utspritt på 149 projekt.

Utöver det lanserades 2015 Investeringsplanen för Europa, vars syfte är att främja tillväxt och jobb samt göra EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar och innovation. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) - kärnan i investeringsplanen - ska stödja investeringar inom infrastruktur, förnybar energi, forskning och hälsa.

Om InvestEU-kampanjen
Genom sina många finansierings- och investeringsaktiviteter syftar EU till att skapa jobb, en livlig ekonomi, öka tillväxten och locka kapital från den privata sektorn för att skapa en bättre framtid för EU-medborgarna. EU-investeringar möjliggör viktiga förbättringar i vår vardag samtidigt som de hanterar framtidsutmaningarna: bättre utbildning, moderniserad vård, grönare energi och ny transportinfrastruktur till exempel. För att läsa mer om EU-investeringar och se exempel på fler projekt som fått EU-stöd, besök: https://europa.eu/investeu/home_sv

 

 

 

/sweden/file/klimatpolitiskdebattjpg_svklimatpolitisk_debatt.jpg

Klimatpolitisk EU-debatt
copyright

Den 23-26 maj går EU-länderna till val till EU-parlamentet. Klimatkrisen och behovet av en akutplan för klimatomställning av EU är den ödesfråga som behöver sättas högst upp på agendan för EU-parlamentets kommande fem år.

15 maj bjuds svenska kandidater till EU-parlamentet in till en debatt och utfrågning om vilken klimatpolitik de tänker driva i EU de kommande fem åren, och hur de svarar upp mot klimatrörelsens krav.

#EUVoteForClimate #KlimatröstaEU

Datum: 
15/05/2019 - 18:00 - 20:00

Medverkande politiker

Soraya Post, Fi

Malin Björk, V

Pär Holmgren, MP

Jytte Guteland, S

Fredrick Federley, C

Maria Weimer, L

Liza-Maria Norlin, KD

Tomas Tobé, M

Martin Kinnunen, SD

 

Moderatorer

Catarina Rolfsdotter-Jansson - Föreläsare, författare, moderator och programledare, talesperson Föräldravrålet 

Lina Arvidsson - Representant för Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020, LSU Sveriges ungdomsorganisationer

 

Expertpanel

Staffan Laestadius - Professor emeritus industriell utveckling KTH, ordförande Global Utmanings klimatråd, författare

Martin Hedberg - Meteorolog, debattör, föreläsare

 

Özz Nûjen med klimat-standup

Kvällen avslutas med 45 minuters standup-show om klimatutmaningarna.

 

Medverkande komiker:

Özz Nûjen

Sandra Ilar

Jonas Strandberg

Svea Sigmond

 

Detaljer

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, lokal Bankettsalen

Registrering: https://europa.eu/!bh69dN

/sweden/file/europeiska-forskningsr%C3%A5det-och-event-horizon-telescope-0_svEuropeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope

Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope
Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope

Representanter för Europeiska kommissionen, Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope (EHT) kommer den 10 april att hålla en presskonferens för att presentera banbrytande forskningsresultat från EHT.

08/04/2019

 

Konferensen kommer att streamas online på Ebs och på EUTube.

Presskonferenser kommer att hållas samtidigt på sex platser i Belgien, Chile, Shanghai, Japan, Taipei och USA. EU-kommissionären för forskning, vetenskap och innovation, Carlos Moedas kommer att delta i Bryssel, Ordföranden för Academica Sinica, James Liao, i Taipei, ALMA Director Sean Dougherty och ESO Director General Xavier Barcons i Santiago och NSF Director France A. Córdova i Washington D.C.

Ett pressmeddelande från kommissionen kommer att utfärdas strax efter konferensens början klockan 15:07. Översättningarna av pressmeddelandet kommer att finnas tillgängliga på flera språk.

/sweden/file/ap695437540jpg_svap69543754_0.jpg

.
.

Sedan 2014 har EU investerat 513 miljoner i Jämtland och Västernorrlands län genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Ett av de senaste lokala projekten som fått stöd från ERUF är Drive, ett forskningsprojekt som i början av året beviljades 15 miljoner kronor för att utveckla framtidens elbilar.

28/03/2019

Drive drivs av Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och arbetar bland annat med att utveckla en ny typ av motor för elbilar och att forska på hur lagringskapaciteten i elbilsbatterier kan ökas.

”En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och transporter driver vi med EU:s hjälp forskningsprojektet Drive”, säger Håkan Olin, projektledare för Drive.

Förutom att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier forskar man även på hur superkondensatorer, en typ av snabba batterier som Mittuniversitetet är specialiserade på, kan användas för elbilar. Delprojektet med att utveckla en ny motor - som preliminärt visar på 30% lägre energiförluster - bedrivs med hjälp från industrin inom kraftelektronik.

Ett annat projekt som fått EU-stöd på 7,6 miljoner kronor är ”Jämtland Härjedalen - A Business Region on the Move” – ett projekt som ska locka nationella och internationella företag att etablera sig i länet, vilket förväntas skapa 250 nya jobbtillfällen.

Många företag inom IT-sektorn etablerar sig i Jämtland, en bransch som sysselsätter systemutvecklare, programmerare, arkitekter, testare och projektledare. I Åre växer House Be fram, en entreprenörshub för startup- och techföretag med målet att få fram ett framgångsrikt Unicornföretag. Även företag inom förnyelsebar energi etablerar sig i regionen, exempelvis Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

”En av EU:s prioriteringar är att investera i företag och projekt som bidrar till minskade klimatförändringar, bland annat genom att skynda på övergången till förnyelsebar energi och fossilfria transporter. EU stödjer flera sådana projekt i Sverige, till exempel Northvolt som ska ta fram världens grönaste batteri och elväg E16 som är världens första fossilfria väg för tung godstrafik”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Få fart på regionala tillväxten i Sverige

Den Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att öka sysselsättningen i regionerna och stärka de lokala företagens konkurrenskraft.

Totalt ska fonden investera cirka 8 miljarder i Sveriges regioner under 2014–2020. Hittills, med ett år kvar på programperioden, har totalt 3 miljarder investerats i Sverige. Av dessa har 513 miljoner gått till Mellersta Norrland utspritt på 91 projekt.

Utöver det lanserades 2015 Investeringsplanen för Europa, vars syfte är att främja tillväxt och jobb samt göra EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar och innovation. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) - kärnan i investeringsplanen - ska stödja investeringar inom infrastruktur, förnybar energi, forskning och hälsa. Läs här (länk till första PM om Elypta) om en av de senaste svenska innovationerna som fått stöd från EFSI.

Om InvestEU

Genom sina många finansierings- och investeringsaktiviteter syftar EU till att skapa en livskraftig ekonomi, öka tillväxten, skapa jobb och locka kapital från den privata sektorn för att skapa en bättre framtid för EU-medborgarna. EU-investeringar möjliggör viktiga förbättringar i vår vardag samtidigt som de hanterar framtidsutmaningarna: bättre utbildning, moderniserad vård, grönare energi och ny transportinfrastruktur till exempel. För att läsa mer om EU-investeringar och se exempel på fler projekt som fått EU-stöd, besök: https://europa.eu/investeu/home_sv

Presskontakt

Johan Wullt, chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
08-562 444 06, mobil: 0704–582306
johan.wullt@ec.europa.eu

/sweden/file/d2luxr6wwaantybjpg_svd2luxr6wwaantyb.jpg

Omröstning i Europaparlamentet
.

I dag har Europaparlamentet röstat igenom det nya upphovsrättsdirektivet, som ska ge konkreta fördelar för allmänheten, alla kreativa sektorer, pressen, forskare, lärare och kulturarvsinstitutioner.

26/03/2019
EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip med ansvar för den digitala inre marknaden och EU-kommissionär Mariya Gabriel med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället välkomnar resultatet med ett gemensamt uttalande:

Vi välkomnar Europaparlamentets godkännande av upphovsrättsdirektivet på den digitala inre marknaden. Direktivet skyddar kreativiteten i den digitala tidsåldern och ser till att invånarna i EU får bättre tillgång till innehåll och nya garantier som helt och hållet skyddar deras yttrandefrihet på nätet. De nya reglerna stärker våra kreativa branscher, som sysselsätter 11,65 miljoner arbetstagare, står för 6,8 % av BNP och uppgår till ett värde på 915 000 miljoner euro per år.

Dagens omröstning garanterar rätt balans mellan alla aktörers intressen – användare, upphovsmän, författare, pressen – samtidigt som man inför proportionella skyldigheter för onlineplattformar.

Upphovsrättsdirektivet skyddar yttrandefriheten, ett av EU:s kärnvärden. Det ger användarna ett starkt skydd och klargör att det överallt i Europa fortfarande är tillåtet att använda befintliga verk för citat, kritik, recensioner, karikatyrer och parodier. Det är alltså fritt fram att använda memer och andra liknande parodiformer. Användarnas intressen tillvaratas också genom effektiva mekanismer som gör att man lätt kan motsätta sig plattformars beslut att omotiverat ta bort innehåll.

Samtidigt kommer direktivet att förbättra upphovsmännens ställning i förhandlingarna med inflytelserika plattformar som i stor utsträckning drar nytta av deras innehåll. Det blir lättare för skribenter, journalister, sångare, musiker och skådespelare att förhandla fram bättre avtal med förläggare eller producenter. Tack vare de nya reglerna kan också forskningsorganisationer, universitet, skolor, bibliotek och museer använda mer innehåll online. Direktivet tar hänsyn till ny teknik så att forskare kan utnyttja den fulla potentialen hos text- och datautvinning.

Vi tackar alla berörda parter, framför allt ledamöterna av Europaparlamentet och medlemsstaterna, för allt arbete de gjort för att möjliggöra denna avgörande reform för Europas framtid.

Vad händer nu?

Den text som Europaparlamentet antagit i dag måste nu formellt godkännas av Europeiska unionens råd under de kommande veckorna. När den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning har EU-länderna 24 månader på sig att föra in de nya reglerna i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

En enkät som EU-kommissionen genomförde 2016 visade att 57 procent av alla internetanvändare hittade tidningsartiklar via sociala nätverk, rss-flöden och sökmotorer. Av dessa användare läste 47 procent de utdrag som webbplatserna hade sammanställt utan att klicka sig vidare. Samma utveckling kunde skönjas i musik- och filmbranschen: 49 procent av internetanvändarna i EU lyssnade till musik eller tittade på audiovisuellt innehåll på nätet, och 40 procent av 15- till 24-åringarna tittade på webb-tv minst en gång i veckan. Sedan dess har utvecklingen formligen exploderat.

I september 2016 föreslog EU-kommissionen modernare regler om upphovsrätt som ett led i strategin för den digitala inre marknaden för att kulturen i EU ska kunna blomstra och spridas.

Upphovsrättsreformen i EU är en prioriterad fråga för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen. De upphovsrättsregler som nu uppdateras infördes 2001, då det inte fanns några sociala medier, beställvideo, museer med digitaliserade samlingar eller lärare som erbjöd webbkurser.

Dagens överenskommelse ingår i ett bredare initiativ för att anpassa EU:s upphovsrättsregler till den digitala tidsåldern. I december 2018 enades EU:s medlagstiftare om nya regler för att göra det lättare för europeiska programföretag att tillhandahålla vissa program via direktsänd tv eller reprisfunktioner på nätet. Sedan den 1 april 2018 kan EU-invånare som köper eller prenumererar på filmer, sportsändningar, musik, e-böcker eller spel i sina hemländer komma åt innehållet också när de reser eller tillfälligt vistas i andra EU-länder.

Läs mer

/sweden/file/31shutterstock106366904-euandswedenjpg_sv3.1_shutterstock_106366904-eu_and_sweden.jpg

Vad är EU:s sociala pelare och varför har den tillkommit? Vilken är dess politiska betydelse? Vilken roll ska EU ha i frågor om sysselsättning och socialpolitik? Påverkas den svenska arbetsmarknadsmodellen av EU:s sociala pelare?

Datum: 
27/03/2019 - 09:00 - 10:00

Dessa frågor är högst aktuella och föremål för en livlig debatt i Sverige, både mellan de politiska partierna och arbetsmarknadens parter.  I en tid där de sociala klyftorna i Europa ökar blir frågan om hur EU:s sociala pelare utvecklas och genomförs i praktisk politik en viktig del av diskussionen om EU:s framtid.

Datum:                              Onsdag 27 mars 2019
Tid:                                    9:00 - 10:00
Registrering:                     Kaffe och registrering från kl. 8.30
Plats:                                  Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Språk:                                Svenska
Anmälan:                           https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-1_sv senast den 26 mars                        

Seminariet hålls på svenska och websänds via https://www.facebook.com/EUkommissionen

Program:

Inledande presentation om EU:s sociala dimension och den sociala pelaren
Stefan Olsson, Direktör, Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik, EU-kommissionen

Panel 
Jessica Polfjärd, kandidat (M) till Europaparlamentsvalet
Evin Incir, kandidat (S) till Europaparlamentsvalet

                           Moderator: Willy Silberstein

Pages

Subscribe to Sverige RSS