Representation i Sverige

Brexit kommer att påverka företag som…

…säljer varor eller utför tjänster i UK

… köper varor eller tjänster från UK

… transporterar varor via UK

Hur förbereder man sig?

/sweden/file/ap104003478jpg-0_svap_104003478.jpg

EU-UK
.

Utan ett utträdesavtal – som skulle omfatta en övergångsperiod till och med 2020 med möjlighet till förlängning – kommer Storbritannien att i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med den 30 mars 2019.

Därför måste företagen i EU redan nu förbereda sig inför det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

 • … ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
 • … ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
 • … ni transporterar varor via Storbritannien.
22/02/2019

Vad innebär det?

Utan övergångsperiod (som slås fast i utträdesavtalet) eller ett slutgiltigt arrangemang kommer WTO:s allmänna regler, utan tillämpning av förmåner, att gälla för handelsförbindelserna med Storbritannien från och med den 30 mars 2019.

Detta leder framför allt till följande:

 • Tullformaliteter kommer att gälla, tulldeklarationer måste göras och tullmyndigheterna kan komma att kräva garantier för framtida eller aktuella tullskulder.
 • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
 • Förbud eller restriktioner kan också gälla för brittiska varor som förs in i EU, vilket innebär att det kan komma att krävas import- eller exporttillstånd.
 • Import- och exporttillstånd som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • EU-länderna kommer att ta ut moms på brittiska varor vid import till EU. Export till Storbritannien omfattas inte av moms.
 • Regler för deklaration och inbetalning av moms (för leverans av tjänster som elektroniska tjänster) och momsåterbetalning mellan länderkommer att ändras.
 • Förflyttning av varor till Storbritannien kommer att kräva en exportdeklaration. För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
 • Förflyttning av punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU (EU-27) måste befrias från tullformaliteter innan förflyttning enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varorSearch for available translations of the preceding link••• (EMCS) kan påbörjas.

Vad kan du göra?

Alla berörda företag måste förbereda sig, fatta nödvändiga beslut och avsluta sina administrativa åtgärder före den 30 mars 2019 om de vill undvika avbrott i verksamheten.

EU-kommissionen har sammanställt information och en checklista för hur ditt företag kan förbereda sig inför Storbritanniens utträde ur EU

/sweden/file/52631618101565113849128003830695805342187520ojpg_sv52631618_10156511384912800_3830695805342187520_o.jpg

Learning German and French
.

The Institut Français de Suède, the Goethe-Institut Schweden and the Representation of the European Commission in Sweden would like to invite you to a seminar focusing on the European language learning - especially French and German in Sweden.

Datum: 
14/03/2019 - 08:30 - 13:30

PROGRAMME

8.30-9.00 Registration and coffee

9.00-9.15 Introduction

 • Katarina Areskoug Mascarenhas, Head of the EC Representation,
 • French Ambassador David Cvach and
 • German Ambassador Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth.

9.15-9.20 Introduction by our moderator Anders Svensson, editor-in-chief, Språktidningen

9.20-10.30 PART 1 – What is the current situation? What are the needs?         

 • Anna Jägberg, Swedish National Agency for Education (Skolverket),
 • Christina Rosén, Linnaeus University,
 • Svante Tideman, Vice President of the National Union of Teachers in Sweden (Lärarnas Riksförbund),
 • Kent Fredholm, President of the Modern Languages Teachers Association (Språklärarnas riksförbund),
 • Kristina Cunningham, European Commission’s Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture in Brussels

10.30-11.00 Coffee and sandwiches

PART 2 – What could be the solution?

11.00-11. 15 Mette Skovgaard Andersen, Centerleder for Det Nationale Center for Fremmedsprog presents the new Danish Language strategy

11.15-12.00 Panel discussions

12.00-12.30 Q&A and conclusions by moderator

12.30-13.30 Light Lunch    

All are welcome. A light breakfast and lunch will be offered, but all participants must register using the following link:

https://europa.eu/!bh69dN

The seminar will be web streamed on https://www.facebook.com/EUkommissionen

/sweden/file/ap84485734jpg-0_svap84485734.jpg

Investering
.

This year's European Commission Country Reports are more focussed on improving investments in EU and include an annex (D) which outlines the Commission services' investment guidance on Cohesion policy funding 2021-2027 for each Member State. These annexes will serve as the basis for the informal dialogue on Cohesion policy programming.

Datum: 
06/03/2019 - 15:00 - 17:00

Building on the European Commission’s proposal for the next Multi-Annual Financial Framework for the period 2021-2027, the Annex D of the Country Report presents the preliminary Commission services' views on priority investment areas and framework conditions for effective delivery for the 2021- 2027 Cohesion Policy. These priority investment areas are derived from the broader context of investment bottlenecks, investment needs and regional disparities assessed in the Country Report. It provides the basis for a dialogue between Sweden and the Commission services in view of the programming of the cohesion policy funds (European Regional Development Fund and European Social Fund Plus), which starts with this launch event.

Draft programme:

General introduction

-Achievements of Cohesion policy to date in Sweden

-Future Cohesion policy (incl. envelope and thematic concentration requirements for Sweden)

-Commission priorities for 2021-2027 in Sweden 

 • Manuela Geleng, European Commission, DG EMPL

  Discussion & Questions

  6 March 15.00–17.00 (registration and coffee from 14.30)
  Europahuset, Regeringsgatan 65, 2nd floor, Stockholm

  Registration:  https://europa.eu/!hd78dP

  The launch event is held in English and will be web streamed via https://www.facebook.com/EUkommissionen

  • Manuela Geleng, European Commission, DG EMPL and
  • Carmen Gonzalez Hernandez, European Commission, DG REGIO

/sweden/file/20190313-mmo-talarejpg_sv20190313-mmo-talare.jpg

Gunnar Hökmark (M), Heléne Fritzon (S) och Katarina Areskog Mascharenhas
.

I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur tendenser till ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i det egna medlemslandet växer sig starkare. Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och ifrågasätter till och med EU:s grundläggande värderingar. Euroskeptiska och nationalistiska partier mobiliserar inför Europaparlamentsvalet i maj och för första gången någonsin förväntas ett land lämna EU. 2019 ser därför ut att bli ett avgörande år för det europeiska samarbetet.

Datum: 
13/03/2019 - 13:00

Moderator: Pernilla Ström
Plats: Malmö Börshus
Tid: Onsdagen den 13 mars

PROGRAM

13.00 Öppningsanförande

Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

13.10 EU-året 2019 - vad väntar runt hörnet?

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EUkommissionens representation i Sverige

13.30 EU en union mer än någonsin

Gunnar Hökmark, delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet

14.00 Forskarpanel 1: EU i nationalstatens grepp

Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet?

Medverkande:

 • Cécile Brokelind, professor i handelsrätt vid Lunds universitet,
 • Tino Sanandaji, doktor i nationalekonomi vid Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och
 • Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

15.00 Kaffepaus

15.30 Forskarpanel 2: Kan ökad flexibilitet stärka det europeiska samarbetet?

Hur ser maktfördelningen ut mellan EU och medlemsländerna och vilken möjlighet har dessa att utforma politik som gagnar EU:s medborgare?

Medverkande:

 • Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet,
 • Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och
 • Andreas Moberg, docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet

16.30 Visioner för Europa

 • Heléne Fritzon, socialdemokraternas toppkandidat i valet till EU-parlamentet.

Avslutning

 • Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

Anmälan:

Anmäl dig till seminariet på http://tiny.cc/europaperspektiv2019. Sista dag för anmälan är 8 mars. Seminariet är avgiftsfritt och samtliga deltagare får ett exemplar av årsboken EU och nationalstatens återkomst. Boken kan även köpas via bokhandeln eller direkt från Santérus förlag.

/sweden/file/jonathan-brinkhorst-678150-unsplashjpg_svjonathan-brinkhorst-678150-unsplash.jpg

Svensk flagga
Photo by Jonathan Brinkhorst on Unsplash

Den 6 mars kl. 9-12 ordnar EU-kommissionen i Sverige tillsammans med FORES ett seminarium för att presentera och diskutera EU-kommissionens årliga rapport om Sveriges ekonomi, som publicerades den 27 februari. 

Datum: 
06/03/2019 - 09:00 - 12:00

Seminariet kommer att fokusera på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning, liksom frågor kring arbetsmarknaden.

Experter från EU-kommissionen i Bryssel presenterar rapporten, som sedan diskuteras av bland andra riksdagsledamöterna Fredrik Olovsson och Mats Green, Peter Englund, Handelshögskolan, Åsa Hansson, Lunds universitet, Lars Calmfors, IFN/Fores, Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv, och Torbjörn Hållö, LO.

Datum:             6 mars
Tid:                   9.00–12.00 (registrering och kaffe från kl. 8.30)
Plats:                 Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Registrering:    https://europa.eu/!tk63mr senast 5 mars

Seminariet hålls på svenska (vissa delar på engelska) och websänds via https://www.facebook.com/EUkommissionen

/sweden/file/p0124910008hjpg_svp0124910008h.jpg

 • Fyra av fem svenskar känner sig som EU-medborgare.
 • Den yngsta åldersgruppen är mest positiv till EU.
 • 82% av svenskarna säger att de förstår hur EU fungerar.
 • Fri rörlighet inom EU och fred är frågor som många svenskar sympatiserar med.
14/02/2019

Höstens opinionsundersökning Eurobarometer finns nu tillgänglig. Undersökningen har genomförts i alla medlemsländerna under hösten 2018. De svenska resultaten visar i huvudsak på ökat förtroende för EU, positivism och framtidstro. Många är dock skeptiska till den ekonomiska utvecklingen. Miljö- och klimatfrågor har stigit i betydelse för svenskarna, sannolikt efter den rekordvarma och torra sommaren.

Enligt de tillfrågade svenskarna är den fria rörligheten inom EU, fred mellan medlemsstaterna och starkare röst i världen de tre viktigaste resultaten som EU har uppnått.

Invandringsfrågan har blivit mindre viktig för svenskarna och miljö och klimatfrågor har stigit i betydelse. Frågan om invandring ligger dock fortsatt som en av de viktigaste frågorna som EU står inför. Gällande svenskarnas engagemang kring miljö och klimatfrågor speglar sig detta i flera svar, framförallt ser vi att svenskarna vill att dessa frågor ska få mer ekonomiskt utrymme i EU:s budget. Sverige är det land där flest svarar att de vill att miljö och klimatfrågor ska ges ökat budgetutrymme. Totalt sett över hela EU svarar flest att invandring och terrorism är de viktigaste frågorna EU står inför.

Åtta av tio (81 %) svenskar är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige, vilket är mycket högre än vad resterande européerna anser om sina hemländer (57 %) totalt sett över hela EU. Den svenska allmänheten ställer sig i hög grad positiv till EU och svenskarnas positiva inställning till EU sticker i viss mån ut jämfört med andra medlemsländer. Dessutom upplever nio av tio (88 %) att den ekonomiska situationen i Sverige är bra, vilket är avsevärt högre än EU:s totala genomsnitt (49 %).

Eurobarometer 90 och de 28 landrapporterna finns samlade här: Eurobarometer

/sweden/file/winter2019forecastlrjpg_svwinter_2019_forecast_lr.jpg

Vinterprognos 2019
.

Idag publicerar EU-kommissionen sin ekonomiska vinterprognos för BNP-tillväxt och inflation 2019 och 2020.

07/02/2019

För sjunde året i rad förväntas EU-ländernas ekonomier fortsätta växa under 2019. Jämfört med den senaste prognosen, som publicerades i höstas, har dock utsikterna dämpats. Det beror främst på osäkerheter och avmattningar på global nivå, men trots det förmodas samtliga EU-länder ha en stabil, om än dämpad, ekonomisk tillväxt de närmaste två åren. I Sveriges förväntas BNP-tillväxten bli 1,3% i år, lägre än prognosen från november 2018, för att sedan dock öka igen till 1,7% under 2020.

Mer om EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos: https://ec.europa.eu/…/european-economic-forecast-winter-20…

/sweden/file/201920gdp20growth20source20eulrjpg_sv201920gdp20growth20source20eu_lr.jpg

Prognos: BNP-tillväxt 2019
Prognos: BNP-tillväxt 2019

/sweden/file/vinterprognos-2019jpg_svvinterprognos-2019.jpg

Prognos för Sverige
Prognos för Sverige

/sweden/file/kingochhannespng_svking_och_hannes.png

Vinnare Juvenes Translatores 2019
Vinnaren King Fägersten (till vänster) tillsammans med Hannes Tjulin (till höger), som fick ett av de fyra hedersomnämnanden i Sverige. Hannes översatte också från engelska till svenska.

De 28 vinnarna av översättningstävlingen för gymnasieelever i EU, Juvenes Translatores, är nu korade. Den svenska vinnaren heter King Fägersten och går i Tyska skolan i Stockholm. Han får i april åka till Bryssel för prisceremoni och studiebesök.

"Det är trevligt att vinna" säger King Fägersten "Jag ser fram emot att se en del av Bryssel som man som turist inte får se"

08/02/2019

King Fägersten och de andra 27 vinnarna – en per EU-land – utsågs i konkurrens med 3 252 deltagare från 751 skolor i EU. Vinnarna bjuds nu in till Bryssel i april för att ta emot priset från kommissionär Günther Oettinger.

I årets översättningstävling användes 154 av de 552 möjliga språkkombinationerna bland de 24 officiella EU-språken. Några intressanta kombinationer var översättningar från portugisiska till nederländska och från ungerska till finska.

Bakgrund

Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) anordnas varje år sedan 2007 av EU-kommissionens generaldirektorat för översättning. Målet är att främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare. Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever och äger rum samtidigt på alla utvalda skolor i EU. Genom åren har tävlingen sporrat en del av deltagarna att fortsätta med språkstudier på universitetet och bli professionella översättare.

Översättning har alltid varit viktigt för EU; så viktig att man i den allra första lagen, förordning nr 1 från 1958 fastställde att all lagstiftning ska publiceras på samtliga officiella språk.

Här hittar ni vinnarna och de vinnande översättningarna från varje land.

Pages

Subscribe to Sverige RSS