Representation i Sverige

Att säkra Europas yttre gränser: Europeiska gräns- och kustbevakningen sjösätts

/sweden/file/ebcg-bindeljpg_svebcg-bindel.jpg

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

I dag inleder Europeiska gräns- och kustbevakningen officiellt sin verksamhet, mindre än ett år efter det att kommissionen först tog initiativ till den.

06/10/2016

Europeiska gräns- och kustbevakningen, som bygger vidare på Frontex tidigare verksamhet, kommer att övervaka EU:s yttre gränser och arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att snabbt identifiera och behandla eventuella potentiella säkerhetshot mot EU:s yttre gränser.

Starten högtidlighålls med ett evenemang vid Kapitan Andreevo, en gränsövergång vid den bulgariska yttre gränsen till Turkiet, där den nya byråns fordon, utrustning och team presenteras.

– Idag är en milstolpe i den europeiska gränsförvaltningens historia, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Från och med nu är en medlemsstats yttre EU-gräns alla medlemsstaternas yttre gräns, både juridiskt sett och i praktiken. På mindre än ett år har vi inrättat ett fullständigt europeiskt gräns- och kustbevakningssystem och förverkligat principerna om delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och EU. Det här är precis det svar på dagens säkerhets- och migrationsutmaningar Europa behöver.

Enligt det nya uppdraget är byråns roll och verksamhet betydligt mer omfattande än Frontex tidigare mandat. Antalet fast anställda vid byrån mer än fördubblas och byrån kommer att kunna anskaffa egen utrustning och med kort varsel sätta in den i samband med gränsinsatser. En snabbreserv med minst 1 500 gränsbevakningstjänstemän och en reserv av teknisk utrustning kommer att ställas till byråns förfogande, för att insatserna inte ska lida brist på vare sig personal eller utrustning längre. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer nu att sörja för att unionens standarder för gränsförvaltning genomförs, genom periodisk riskanalys och obligatoriska sårbarhetsbedömningar.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att fylla ett tomrum i stärkandet av Europas yttre gränser, så att människorna kan fortsätta att leva och röra sig fritt inom EU. Det här ska också bidra till att uppfylla EU:s åtagande att Schengenområdet ska fungera normalt igen och att de tillfälliga inre gränskontrollerna ska avskaffas senast i slutet av året, i enlighet med kommissionens färdplan Att återvända till Schengen av den 4 mars.

För mer information: