Representation i Sverige

Ny lägesrapport om genomförandet av EU-Turkiet-avtalet

/sweden/file/160404ec2-detailjpg_sv160404ec2-detail.jpg

Managing the refugee crisis

Idag antog EU-kommissionen sin andra rapport om avtalet mellan EU och Turkiet. Den visar att även om tydliga framsteg har gjorts i genomförandet rör det sig hittills om bräckliga resultat.

15/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_sv.htm
 

Vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm