Representation i Sverige

Ny EU-handlingsplan för integration

/sweden/file/refugees-shutterstock313389746jpg_svrefugees-shutterstock_313389746.jpg

Flüchtlingskrise: Was tut die EU? © shutterstock

Idag lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för att hjälpa medlemsstaterna integrera tredjelandsmedborgare i EU och ta del av vad de kan bidra med ekonomiskt och socialt. Samtidigt presenterar EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag för att uppdatera reglerna om högkvalificerade migranter som kommer till EU för att arbeta, det så kallade blåkortssystemet.

07/06/2016

Läs vårt pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sv.htm

Läs vårt faktablad med frågor och svar (på engelska): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2071_en.htm