Representation i Sverige

EU:s investeringsfond förlängs

/sweden/file/picture13ajpg_svpicture_13a.jpg

Investment Fund

Det är ett och ett halvt år sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade investeringsplanen för Europa och ett år sedan Europeiska fonden för strategiska investeringar (strategifonden) startades, och nu sammanfattar kommissionen de hittills uppnådda resultaten. I dag delar kommissionen med sig av erfarenheterna och lämnar förslag till en ambitiös framtida strategifond.
 

– Investeringsplanen fungerar och pessimisternas invändningar har kommit på skam. Strategifonden ger arbetstillfällen och får dagligen igång investeringar i den reala ekonomin. Därför föreslår vi nu att den förlängs efter 2018. Vi måste vara ambitiösa för att få Europa investera igen, säger Europeiska kommissionens ordförande Juncker.

01/06/2016