Representation i Sverige

Nya regler ska underlätta onlinehandel

/sweden/file/digital-single-market09122015jpg_svdigital-single-market_09_12_2015.jpg

Digital single market

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger EU-kommissionen idag fram två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via internet. Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex. direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet.

25/05/2016