Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/ap776011700jpg-0_svap77601170_0.jpg

Frågot och svar
copyright: maxsim - Fotolia

Förslaget till ny europeiska upphovsrättsregler ska hjälpa journalister, konstnärer, publicister och andra innehållsskapare att förhandla fram bättre avtal när deras material används på internet. Reglerna ska också skydda yttrandefriheten och ge internetplattformar möjligheter att utveckla nya företagsmodeller.

Den kommer inte att leda till ett förbud mot länkar eller memes, vilket har påståtts i den offentliga debatten.

12 september antog EU-parlamentet sin position inför förhandlingarna om ett nytt upphovsrättsdirektiv. EU-kommissionen är redo att inleda förhandlingar med de lagstiftande institutionerna, EU-parlamentet och rådet, med målet att direktivet ska antas så snart som möjligt – allra helst i slutet av 2018.

/sweden/file/ladda-nedpng_svladda-ned.png

Europeiska språkdagen
copyright Europeiska unionen

Vi firar Europeiska språkdagen den 26 september varje år. Det är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om alla de språk som talas i Europa samt lyfta fram den kulturella och språkliga mångfalden.

/sweden/file/sliderjpg_svslider.jpg

8 partirepresentanter
(pressbilder från partierna)

I maj kom företrädare för alla svenska riksdagspartier till Europahuset för att berätta om sina partiers tankar kring det europeiska samarbetet. Alla seminarierna spelades in och de finns samlade på vår sida "EU-kommissionen i Sverige Play"

/sweden/file/dko2telw4auhiicjpg_svdko2telw4auhiic.jpg

Ny ansökningsomgång för projekt - Europeiska solidaritetskåren
Europeiska unionen

EU-kommissionen uppmanar intresserade att lägga fram förslag till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har 44 miljoner euro avsatts ur EU-budgeten för de projekt som väljs ut. I projekten kan ungdomar både i och utanför Europa delta.

Detta är den första i en rad ansökningsomgångar som gör det möjligt för minst 100 000 ungdomar att delta i solidaritetskårens verksamhet fram till slutet av 2020.

/sweden/file/z1a2369jpg_sv_z1a2369.jpg

Brandsläckning i Sverige sommaren 2018
© Europeiska unionen

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades över 360 personer för brandbekämpning, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon under tre veckor i juli och augusti för att hjälpa Sverige med att bekämpa skogsbränder utan motstycke.

Det är det europeiska civilskyddets största insats mot skogsbränder under det senaste decenniet, och den största insatsen mot skogsbränder totalt räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

/sweden/file/diynsibx4aaz6zajpg_svdiynsibx4aaz6za.jpg

Christos Stylianides i det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap
(c) Europeiska unionen

EU-kommissionen har nu hjälpt till att förmedla en rekordartad insats för att hjälpa Sverige bekämpa de stora skogsbränder som rasar i landet. Så här långt har sju brandbekämpningsplan, sju helikoptrar, 60 fordon och över 340 brandmän erbjudits genom EU:s civilskyddsmekanism. De kommer från Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal, Polen och Österrike.

/sweden/file/junckerpng_svjuncker.png

President Juncker
©

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har hållit sitt löfte att mobilisera 315 miljarder euro i investeringar genom investeringsplanen för Europa, Junckerplanen.

/sweden/file/ap846500770jpg_svap84650077_0.jpg

water
©

Inget av EU:s handelsavtal tvingar länder att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, vare sig på lokal eller nationell nivå. Det gäller även avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan som för alla andra avtal. Avtalstexten innehåller en specifik skrivning som säkerställer denna rätt.

/sweden/file/dscn5890jpg_svdscn5890.jpg

EU i Almedalen
(c) Europeiska unionen

Även i år flyttar Europahuset till Almedalen!

Vi har en fullmatad lista seminarier och om ni inte kan delta på plats finns allt att se (direkt eller i efterhand) på vår Facebooksida

Alla våra seminarier, med länkar till mer information, finns också här: EU-kommissionen i Almedalen

/sweden/file/europe-direct-bluejpg_sveurope direct blue.jpg

Denna ansökningsomgång är öppen för organisationer som arbetar med forskning, undervisning och kommunikation inom området Europastudier.

Område: Europa Direkt Nätverk

Pages