Representation i Sverige

Nyheter

Pages

Dåva företagspark i Umeå har beviljats 37 miljoner kronor från EU för att bygga en järnvägsterminal - och därigenom göra sina godstransporter mer miljövänliga. Sedan 2014 har EU investerat 752 miljoner kronor i Västerbotten och Norrbotten genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Den 1 februari sjösattes Framtidens Solel – ett treårigt projekt i Östra Mellansverige som får 7,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att få lokala företag att investera i solenergi.  Sedan 2014 har EU genom ERUF investerat 249 miljoner i Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län.

/sweden/file/europeiska-forskningsr%C3%A5det-och-event-horizon-telescope-0_svEuropeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope

Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope
Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope

Representanter för Europeiska kommissionen, Europeiska forskningsrådet och Event Horizon Telescope (EHT) kommer den 10 april att hålla en presskonferens för att presentera banbrytande forskningsresultat från EHT.

/sweden/file/ap695437540jpg_svap69543754_0.jpg

.
.

Sedan 2014 har EU investerat 513 miljoner i Jämtland och Västernorrlands län genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Ett av de senaste lokala projekten som fått stöd från ERUF är Drive, ett forskningsprojekt som i början av året beviljades 15 miljoner kronor för att utveckla framtidens elbilar.

/sweden/file/d2luxr6wwaantybjpg_svd2luxr6wwaantyb.jpg

Omröstning i Europaparlamentet
.

I dag har Europaparlamentet röstat igenom det nya upphovsrättsdirektivet, som ska ge konkreta fördelar för allmänheten, alla kreativa sektorer, pressen, forskare, lärare och kulturarvsinstitutioner.

/sweden/file/jonathan-brinkhorst-678150-unsplashjpg_svjonathan-brinkhorst-678150-unsplash.jpg

Svensk flagga
Photo by Jonathan Brinkhorst on Unsplash

Sveriges ekonomi är stark, men obalanser på bostadsmarknaden kvarstår med bl.a. bostadsbrist och en hög skuldsättning i hushållen som följd. Åtgärder mot dessa obalanser skulle göra den svenska ekonomin mer motståndskraftig säger EU-kommissionen i sin senaste rapport om Sverige och framtidens utmaningar.

/sweden/file/ap104003478jpg-0_svap_104003478.jpg

EU-UK
.

Utan ett utträdesavtal – som skulle omfatta en övergångsperiod till och med 2020 med möjlighet till förlängning – kommer Storbritannien att i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med den 30 mars 2019.

Därför måste företagen i EU redan nu förbereda sig inför det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

  • … ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
  • … ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
  • … ni transporterar varor via Storbritannien.

/sweden/file/p0124910008hjpg_svp0124910008h.jpg

  • Fyra av fem svenskar känner sig som EU-medborgare.
  • Den yngsta åldersgruppen är mest positiv till EU.
  • 82% av svenskarna säger att de förstår hur EU fungerar.
  • Fri rörlighet inom EU och fred är frågor som många svenskar sympatiserar med.

/sweden/file/kingochhannespng_svking_och_hannes.png

Vinnare Juvenes Translatores 2019
Vinnaren King Fägersten (till vänster) tillsammans med Hannes Tjulin (till höger), som fick ett av de fyra hedersomnämnanden i Sverige. Hannes översatte också från engelska till svenska.

De 28 vinnarna av översättningstävlingen för gymnasieelever i EU, Juvenes Translatores, är nu korade. Den svenska vinnaren heter King Fägersten och går i Tyska skolan i Stockholm. Han får i april åka till Bryssel för prisceremoni och studiebesök.

"Det är trevligt att vinna" säger King Fägersten "Jag ser fram emot att se en del av Bryssel som man som turist inte får se"

/sweden/file/winter2019forecastlrjpg_svwinter_2019_forecast_lr.jpg

Vinterprognos 2019
.

Idag publicerar EU-kommissionen sin ekonomiska vinterprognos för BNP-tillväxt och inflation 2019 och 2020.

Pages