Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Veckan som gick bjöd på många EU-nyheter. Kommissionens ordförande von der Leyen var i Davos och pratade om EU:s klimatpolitik, den gröna given. Hon sade bl a att denna är också EU:s nya tillväxtstrategi. Men den stora skillnaden jämfört med tidigare modeller baserade på fossila bränslen är att denna strategi ska skapa tillväxt som ger tillbaka mer till planeten än den tar – stora omställningar kommer att behövas. 
 

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Idag hade vi vår traditionella Nyårsmottagning i Europahuset och passade samtidigt på att fira Sverige i EU 25 år. Det var ett fullsatt seminarium som fick lyssna till spännande betraktelser av EU-minister Hans Dahlgren, fd kabinettsekreterare Frank Belfrage och EU-journalist Annika Ström Melin om hur vi ansökte om EU-medlemskap, hur förhandlingarna om medlemskap gick till och om hur en mycket tidig inbjudan att söka EU-medlemskap skickades vidare till Jernkontoret och sedan blev liggande obesvarad. Seminariet kan ses i efterhand på https://www.facebook.com/EUkommissionen/videos/168381681054759

 

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Det är väl i senaste laget för en tillönskan om God fortsättning, men å andra sidan känns en god fortsättning alltid relevant. Hoppas ni alla är redo för ett spännande EU-år. För det kommer det (som alltid) att bli och extra mycket det här året med en ny EU-kommission som frustande står och stampar i Bryssel – redo att swisha fram och tillbaka mellan EU:s olika medlemsländer i en aldrig tidigare synad framfart. Först ut i Sverige detta år var Brexitförhandlare Barnier som besökte Stockholm i torsdags och hann med att tala vid ett extremt välbesökt seminarium i Europahuset. Fortsätter EU-frågorna att intressera i samma omfattning måste vi snart skaffa nya lokaler …

/sweden/file/2019-09-valentine2018-01png_sv2019-09-valentine_2018-01.png

I love EU

Ansök nu för att bli en av EU-kommissionens ”Junior Representatives” – perfekt för dig som har ett stort intresse för EU och vill utvecklas som kommunikatör och utbildare.

/sweden/file/elxwjhxuaqpxumjpg_svel_xwjhxuaqpxum.jpg

Planeringsterminen

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med nästa omgång av den europeiska planeringsterminen. Nytt för 2020 är att den årliga strategin för hållbar tillväxt omfattar:

  • Miljömässig hållbarhet.
  • Produktivitetsförbättringar.
  • Rättvisa.
  • Makroekonomisk stabilitet. 

/sweden/file/greendeal-1000x600jpg-0_svgreendeal-1000x600.jpg

European Green Deal

Den europeiska gröna given handlar om att förbättra människors välbefinnande. Vi ska göra EU klimatneutralt och skydda vår naturliga livsmiljö, till gagn för människorna, planeten och ekonomin. Ingen ska hamna på efterkälken.

/sweden/file/p041756-831619jpg_svp041756-831619.jpg

von der Leyen-kommissionen
copyright

I dag tillträder en ny EU-kommission under ledning av Ursula von der Leyen. 

/sweden/file/15734515078b41f6ae958kjpg_sv15734515078_b41f6ae958_k.jpg

Syriska flyktingar i Suruc, Turkiet
(c) European Union/ECHO/Caroline Gluck

"Inga pengar från EU:s flyktingsfacilitet hamnar i den turkiska statsbudgeten i den mening att turkiska regeringen eller myndigheter kan bestämma om hur de ska användas.

I vissa begränsade fall (7 av flyktingsfacilitetens 125 projekt) ersätter dock EU kostnader som turkiska myndigheter haft för sjukvård eller utbildning för syriska flyktingar, men dessa grundar sig då på projekt som beslutats och kontrolleras från början till slut av EU:s medlemsländer och institutioner – inte av den turkiska regeringen”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

/sweden/file/capturexpng_svcapturex.png

Utbildningsöversikten 2019

I går publicerades EU-kommissionens utbildningsöversikt 2019. I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 28 landsrapporter.

/sweden/file/p027162001701-673630jpg_svp027162001701-673630.jpg

Tibor Navracsics
copyright Europeiska unionen

"Utbildning är tillbaka högst på EU:s politiska dagordning. Och med all rätt: utbildning är centralt för att slå vakt om ekonomisk konkurrenskraft och avgörande för att bygga ett sammanhållet, rättvist samhälle. Jag är glad över att detta nu är allmänt erkänt och att vi är redo att lyfta EU-samarbetet på det här området till en helt ny nivå."

Så skriver Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, med anledning av att 2019 års utbildningsöversikt just publicerats. 

Pages