Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/20200423coronovirusoutbreakeuresponserepatriationpng_sv20200423_coronovirusoutbreak_euresponse_repatriation.png

Återresor (23 april 2020)

Sverige och övriga EU-länder samarbetar för att flyga hem strandade EU-medborgare under coronakrisen. Hittills har nästan 59 000 människor kommit hem tack vare flygningar som organiserats av EU:s civilskyddsmekanism. 1226 av dem är svenskar.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Så börjar ännu en Corona-vecka, som på något sätt börjar kännas normal mitt i allt det onormala. Verksamheten fortsätter på många sätt som vanligt. Det är bara de fysiska mötena som försvunnit och ersatts med telefon- eller videomöten. Så samlas vi inte längre hela kontoret till våra dagliga morgonmöten utan gör avstämningarna per telefon istället i olika grupper. Och några framträdanden inför publik görs inte längre, men de digitala seminarierna har å andra sidan börjat få fart. I veckan pratar jag på olika arrangemang hos Skogsindustrierna (om den gröna given) och SKR (om EU i Corona-krisen).

/sweden/file/20200406dmcoronovirusoutbreakeuresponserepatriationpng_sv20200406_dm_coronovirusoutbreak_euresponse_repatriation.png

Återresor (6 april 2020)

EU-kommissionen mobiliserar just nu omfattande stöd för att begränsa effekterna av coronavirusets spridning. Insatserna görs inom områdena hälsa, fri rörlighet och transport, socio-ekonomiskt stöd, forskning samt informationsarbete.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Medan snöflingorna förvirrat yrar utanför fönstret funderar jag på om jag borde skriva om något annat än Corona-krisen i detta nyhetsbrev. Det finns ju en verklighet utanför Corona, som kommer att återkomma, när allt är över – även om den verkligheten nog kommer att vara lite förändrad. Jag kastar en förstulen blick på TEXT-TV (jag vet, jag tillhör en snart svunnen generation, men jag tycker deras informationssållning är oslagbar – så fick jag det sagt), som helt domineras av Corona på längden och tvären. Jag nickar instämmande till urvalet för mig själv – det är svårt att riktigt fokusera på något annat just nu. Så jag gör likadant. 
 

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Jag vet inte med vilken vinkel jag ska börja denna krönika. Kanske i det personliga, något patetiska, hemmakontor som jag upprättat bestående av en laptop i min vanliga väl insuttna läsfåtölj. Stiltjen i mitt hem blir nästan öronbedövande efter några timmar framför datorn, säkert i skarp kontrast till de hem vars barns skolor har stängt. Och jag tänker sorgset på de många gamla som sitter ensamma varje dag – också när det inte är coronakris. Jag tänker att prövningarna under denna kris är så många – värst är naturligtvis de fasansfulla dödstalen och bedrövelsen i länder som Italien och Spanien och ekonomiska trångmål i kölvattnet av de stigande arbetslöshetssiffror som med all säkerhet kommer att drabba alla EU-länder. Men det innebär säkert också en och annan social prövning, när vanligtvis aktiva familjer tvingas umgås varje minut, dygnet runt. Men vi får inte glömma bort att stora delar av Europa har under 1900-talet klarat av mycket, mycket värre situationer. Vi kommer att komma igenom detta också - och med stor sannolikhet lära oss mycket som gör oss starkare inför nästa gång. Om man ska försöka vinkla det vi nu går igenom på ett positivt sätt, så kanske det får oss att vara mycket bättre rustade inför ett nytt virus med större smittsamhet och högre dödlighet …
 

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Vi lever sannerligen under extraordinära förhållanden med en händelse-utveckling som inte någon kan förutse varken i substans eller hastighet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade just i ett video-meddelande att hon föreslagit för EU:s stats- och regeringschefer att alla icke nödvändiga resor in i EU måste begränsas med vissa undantag som t.ex. hemvändande EU-medborgare, pendlare i gränsområden eller medicinsk personal. Von der Leyen betonade samtidigt att vi inte bara måste skydda människors hälsa utan också se till att flödena av varor och tjänster fortsätter över gränserna obehindrat. Idag kl 11 presenterade därför EU-kommissionen i ett videomöte med medlemsländernas hälso- och inrikesministrar ett antal riktlinjer om hur man ska förhålla sig till hälsorelaterade gränskontroller. Imorgon kl 17 håller EU:s stats- och regeringchefer en videokonferens för att diskutera läget. Toppmötesordförande Michel säger att nyckeln nu är att begränsa smittspridningen, se till att det finns tillräckligt med medicinsk utrustning tillgänglig, stödja forskningen och begränsa de ekonomiska konsekvenserna.

/sweden/file/narbeslutendrogtillbrysselbildpng_svnar_besluten_drog_till_bryssel_bild.png

EU:s journalistiska underskott
copyright

När Sverige nu varit medlem av EU i ett kvartssekel är det dags att sätta fokus på hur väl journalistiken lyckas bevaka de beslut som tas på EU-nivå. Därför ger Institutet för Mediestudier 17 mars 2020 ut en antologi som försöker sätta fokus på kvalitet och kvantitet i svenska mediers bevakning av EU.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Vi lever sannerligen i en orolig omvärld. Just idag – med rasande börser, coronavirus som sprider sig och en instabil gräns mot Turkiet – känns detta konstaterande mer sant än någonsin och EU-samarbetet spelar en central roll i hanteringen. Ursula von der Leyen kommer att träffa Turkiets president Erdogan ikväll och kommissionen försöker att koordinera ett EU-samarbete för att lösa situationen med ensamkommande minderåriga på de grekiska öarna. Vad gäller coronaviruset fortsätter kommissionens ”response team” att arbeta med medlemsländerna vad gäller beredskap, riskbedömning och gemensam upphandling och finansiering av forskning vad gäller diagnostik, behandling och vaccin. När vi gemensamt poolar våra resurser och kompetens går vi givetvis mycket snabbare framåt än var och en för sig. Besök gärna EU-kommissionens corona-hemsida för att hålla dig informerad om den senaste utvecklingen. [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-respons...]
 

/sweden/file/covid-19png_svcovid-19.png

Coronavirus COVID-19

EU-kommissionen har i dag öppnat en webbplats för information kring coronaviruset (COVID-19). Förutom medicinsk information berörs bland annat konsekvenser för resor och makroekonomiska aspekter. Till en början publiceras informationen på engelska, men svenska översättningar kommer.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Diskussionen om coronaviruset går hög. Och det är inte alltid lätt att veta vilken information man ska ta fasta på. Som förälder vacklar man mellan olika besked om hur smittsamt viruset är mellan barn och hur lämpligt det är att skicka dem till skolan. Inom EU-systemet försöker vi koordinera insatserna och kunskapen om viruset (även om det här området framför allt ligger under medlemsländernas kompetens)  – inte minst med hjälp av den EU-myndighet som ligger i Solna, Smittskyddsmyndigheten (”European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC”), som hamnat mitt i händelsernas centrum.
 

Pages