Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/twitterpostrectangular-editable-ampng_svtwitter_post_rectangular_-_editable_-_am.png

Återhämtning

Coronapandemin har kastat Europa in i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. För att bidra till att ekonomin tar fart igen föreslår EU-kommissionen idag ett omfattande återhämtningspaket för att stärka grön omställning, digitalisering och skapandet av ett mer motståndskraftigt samhälle. Ett nytt återhämtningsinstrument ”Next Generation EU” på 750 miljarder euro föreslås, som tillsammans med en reviderad EU-budget på 1100 miljarder euro ger EU ett samlat finansiellt stödpaket på 1 850 miljarder euro.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!
Innevarande vecka är kanske den viktigaste hittills för EU-samarbetet under Corona-pandemin. På onsdag 13.30 presenterar nämligen EU-kommissionens ordförande ett återhämtningspaket, reviderad EU-budget och nytt arbetsprogram inför Europaparlamentet. Detta blir EU:s sätt att bidra till den återhämtning som Europa så väl behöver efter virusets framfart. Vi har redan sett ett antal initiativ läggas fram för att påverka inriktningen på von der Leyens förslag. För en vecka sedan lade Merkel/Macron fram sin återhämtningsfond på 500 miljarder euro finansierad genom att EU-kommissionen lånar upp medel på kapitalmarknaderna som sedan kanaliseras till medlemsländerna via bidrag inom ramen för en förstärkt EU-budget. De fyra sparsamma medlemsländerna, Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna, svarade på det tysk-franska förslaget under helgen med ett motförslag som istället lanserade en ”Emergency Recovery Fund” uteslutande baserad på lån till medlemsländerna.
 

/sweden/file/envbiodiversitytwcgatisslukakarikaturalvforeuenv1jpg_svenv_biodiversity_twc_gatis_sluka_karikaturalv_for_eu_env_1.jpg

"Gatis Šļūka @KarikaturaLv for @EU_ENV "
copyright Gatis Šļūka @KarikaturaLv for @EU_ENV

I dag antar EU-kommissionen en omfattande ny strategi för biologisk mångfald för att ge naturen större plats i våra liv, och strategin ”från jord till bord” för ett rättvist, sunt och miljövänligt livsmedelssystem. De två strategierna förstärker varandra och förenar naturen, jordbrukare, företag och konsumenter i ett gemensamt arbete för en konkurrenskraftig och hållbar framtid.

/sweden/file/europeansemesterspring2020png_sveuropean_semester_spring2020.png

Ekonomiska rekommendationer våren 2020

I dag publiceras EU-kommissionens landspecifika rekommendationer för den ekonomiska politiken i EU 2020 och 2021. Rekommendationerna fokuserar på de mest akuta utmaningarna till följd av coronapandemin och en nystart för hållbar tillväxt. Målen är att på kort sikt minska de allvarliga samhällsekonomiska följderna av pandemin, och att medellång sikt uppnå en hållbar tillväxt för alla, som underlättar den gröna och digitala omställningen.
 

Område: Ekonomi, finans och skatter

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Sakta känns det som om andra nyheter än de som handlar om Corona börjar tränga sig igenom nyhetsflödena. Inte för att den pågående Corona-pandemin har blivit mindre allvarlig, utan snarare, tänker jag, har vi accepterat att vi kommer att leva med den under en lång tid framöver. Och genom att ha accepterat detta, är det inte längre möjligt att skjuta upp diskussioner om andra viktiga samhällsfrågor. Vi måste kunna klara av flera frågeställningar samtidigt. Detta märks även på EU-nivå. 
 

/sweden/file/packagetravel600h01justjpg_svpackagetravel_600h_01_just.jpg

Turism 2020
copyright Europeiska unionen 2020

Våren har varit tung, och vi är många som drömmer om nya intryck, välförtjänt avkoppling och frisk luft. För att det ska vara möjligt att resa bort på semester krävs strikta hälso- och säkerhetsregler.

I dag presenterar EU-kommissionen riktlinjer och rekommendationer för säker återgång till resande och omstart för turist- och resebranschen - en av de stora näringsgrenarna i EU, med många anställda i miljontals små och medelstora företag.

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

“Så var det måndag igen”. En mening som kanske i vanliga fall inte är så uppiggande eller inspirerande. Men den skulle kunna vara det - med ett litet tillägg. ”Så var det måndag igen – första dagen på resten av ditt liv”. Eller – ”Så var det måndag igen – och precis allt kan hända.” För allt blir ju vad vi gör det till eller hur? Kanske gör du något idag som förändrar resten av ditt liv – i alla fall lite grann. Kanske ringer du ett oväntat telefonsamtal eller surfar in på en oväntad webbsida som inspirerar? Eller plockar upp en ny bok. Eller så går du den där långa kvällspromenaden, som du funderat på hela dagen och anammar plötsligt en ny vana. Coronaviruset sätter dock enkannerligen vissa begränsningar för möjligheterna till nya äventyr. Men det ger också förhoppningsvis tid till konstruktiv eftertanke.

/sweden/file/jt1316-9group-photojpg_svjt13_16-9_group-photo.jpg

Juvenes Translatores

I dag kl 16 hålls prisutdelningen i Juvenes Translatores-tävlingen. På grund av coronakrisen genomförs ceremonin online.

Tess Linghoff från Klara Teoretiska Gymnasium i Göteborg är den svenska vinnaren i tävlingen.

/sweden/file/forecastcountrycardstranlastions29jpg_svforecast_country_cards_tranlastions29.jpg

Vårprognosen 2020
copyright Europeiska unionen 2020

EU-kommissionen presenterade idag sin ekonomiska vårprognos för 2020-2021. Covid-19-pandemin innebär en allvarlig chock för världens och EU:s ekonomier, med mycket allvarliga socioekonomiska följder. Trots snabba och heltäckande politiska insatser både på EU-nivå och nationell nivå kommer EU:s ekonomi i år att uppleva en recession av historiska mått. 

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Tankeverksamheten går på högvarv i de olika europeiska huvudstäderna. Det gäller inte bara att få smittspridningen under kontroll, utan också att utforma de rätta ekonomiska instrumenten för att både dämpa den ekonomiska nedgången och rusta för återhämtning, när den väl kommer. Det var också dessa frågor som sysselsatte EU:s ledare när de möttes digitalt, ännu en gång i en toppmötesvideokonferens, i torsdags. 

Pages