Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/aeuropedirect-fondbleujpg_sva.europedirect-fondbleu.jpg

ED

EU-kommissionen inleder via sin representation i Sverige en förslagsinfordran för att välja parter som kan fungera som EUROPA DIREKT-kontor under åren 2021-2025.

OBS! På grund av ett tekniskt problem som orsakade otillgänglighet på portalen för finansiering och anbud skjuts tidsfristen för inlämnande av förslag till tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 17.00 CET.

/sweden/file/cofoekvinnaijordbrukpng_svcofoe_kvinna_i_jordbruk.png

Kvinna håller i en pumpa och blickar ut över åkermarkens vyer. I vit text står det Framtiden ligger i dina händer.
copyright

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Igår presenterade Europol vid ett seminarium i Lissabon sin rapport om riskbedömning av organiserad brottslighet inom EU: SOCTA 2021. Vid seminariet deltog den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson. Rapporten som görs var fjärde år är en sober läsning.

/sweden/file/planejpg_svplane.jpg

Skavsta Airport
copyright

Idag ställs två mindre skopande flygplan i beredskap på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och andra EU-medlemsländer. Flygplanen är en del av EU:s gemensamma civilskyddsmekanism rescEU och finansieras till 90 procent av EU-medel. Beredskapen gäller från den 1 april till den 30 oktober.

/sweden/file/annikawapplingkorzinekjpg_svannika_wappling_korzinek.jpg

Annika Wäppling Korzinek
copyright

Kära EU-intresserade,
I slutet av förra veckan träffades EU:s stats- och regeringschefer digitalt för att diskutera bl.a. exportrestriktioner och distribution av vaccin. EU vill stå upp för fri handel och en öppen, global ekonomi, även vad gäller vaccin och hittills har endast en av 380 exportförfrågningar från företag inom EU nekats. Men många har reagerat på att en stor del av det vaccin som producerats i EU har exporterats samtidigt som samtliga medlemsstater lider brist. Därför har EU-kommissionen lagt till ömsesidighet och proportionalitet som kriterier som måste beaktas innan covid-19-vacciner får exporteras ut ur EU enligt det som kallas ”transparens- och tillståndsmekanismen”. Viktigt att påpeka är dock att reglerna inte gäller vaccinleveranser som ges som humanitärt bistånd eller till de 92 låg- och medelinkomstländerna som omfattas av det globala vaccinprogrammet Covax.

/sweden/file/haveyoursayjpg_svhave_your_say.jpg

 #YEYS2021: Europas ungdomar tar sig an utmaningarna och säger sin mening om klimatförändringarna
copyright

Gymnasieelever från hela Europa, som deltog i det ungdomstoppmöte om klimatet som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anordnade online den 18–19 mars 2021, framförde konkreta förslag till Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans.

/sweden/file/annikawapplingkorzinekjpg_svannika_wappling_korzinek.jpg

Annika Wäppling Korzinek
copyright

Kära EU-intresserade,
Vi har en intressant EU-vecka framför oss, med stats- och regeringscheferna som möts digitalt i Europeiska rådet på torsdag och fredag för att diskutera bland annat förslaget till ett digitalt grönt intyg (’vaccinpass’) som EU-kommissionen lanserade förra veckan. Även EU:s vaccinleveranser, eventuella exportrestriktioner och medlemsstaternas vaccinstrategier förväntas diskuteras under dessa två dagar.

/sweden/file/annikawapplingkorzinekjpg_svannika_wappling_korzinek.jpg

Annika Wäppling Korzinek
copyright

Kära EU-intresserade,
Den här veckan får jag göra ett litet inhopp som krönikör, då Christian Danielsson har fått i uppdrag av Rådets ordförande Charles Michel, i samverkan med EU:s utrikeschef Josep Borrell, att för EU:s räkning medla i den politiska konflikten i Georgien, med målet att få till stånd en dialog mellan parterna. Det är verkligen inget lätt uppdrag han har fått, men vi hoppas ändå ha Christian tillbaka på representationen inom kort.

/sweden/file/chloeandjulienjpg_svchloe_and_julien.jpg

Julien och Chloë Carter
Vinnaren Chloë Carter med sin bror Julien Carter

De 27 vinnarna av översättningstävlingen för gymnasieelever i EU, Juvenes Translatores, är nu utsedda. Den svenska vinnaren heter Chloë Carter och går på IB-linjen på Malmö Borgarskola och gjorde den vinnande översättningen från portugisiska till engelska. Chloë har vuxit upp i Portugal tillsammans med sin familj, men bor numera i Sverige sedan en kort tid tillbaka. Hennes bror Julien deltog också i översättningstävlingen och gjorde en mycket bra insats vilket speglar språkintresset i familjen.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Denna vecka lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för digital omställning med ambitionen att göra de kommande tio åren till ett digitalt decennium för Europa. Avsikten är att EU skall ligga i framkant vad gäller den digitala utvecklingen. EU-kommissionen betonar betydelsen av att politiken på området ställer människan i centrum, samtidigt som bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och välstånd skapas. Viktiga områden är infrastruktur, kompetensutveckling, omställning av ekonomierna och digitalisering av den offentliga sektorn.

Pages