Representation i Sverige

Nyheter

Pages

/sweden/file/aeuropedirect-fondbleujpg_sva.europedirect-fondbleu.jpg

ED

EU-kommissionen inleder via sin representation i Sverige en förslagsinfordran för att välja parter som kan fungera som EUROPA DIREKT-kontor under åren 2021-2025.

OBS! På grund av ett tekniskt problem som orsakade otillgänglighet på portalen för finansiering och anbud skjuts tidsfristen för inlämnande av förslag till tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 17.00 CET.

/sweden/file/p042374-327286jpg_svp042374-327286.jpg

Helena Dalli, jämställdhetskommissionär
copyright Europeiska unionen 2020

I dag, 25 november,  uppmärksammar vi den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det är en viktig dag, eftersom vi fortfarande har en lång väg kvar mot ett tryggt samhälle och trygga hem för kvinnorna i Europa. Sverige har gått i täten för att erkänna betydelsen av kvinnors rättigheter, och har även drivit på starkt för frågan på internationell nivå.

Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen djupt rotat i könsstereotyper och ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det förekommer i alla länder, kulturer och samhällsgrupper och är oberoende av socioekonomisk status.

Område: Rättvisa och medborgerliga rättigheter

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Åtgärder mot corona-pandemin fortsätter att stå i centrum för mycket av det europeiska samarbetet. Förra torsdagen träffades EU:s stats- och regeringschefer, naturligtvis digitalt. De diskuterade hur samarbetet kan ytterligare förstärkas vad gäller testning, vaccin och vad gäller hur de existerande restriktionerna skall lyftas.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Mycket av fokus ligger på pandemin. Utvecklingen i Sverige är minst sagt oroande med en mycket kraftig smittökning i snart sagt hela landet.  Det är sannolikt att vi inom de närmaste veckorna kommer att se det reflekteras i omfattande beläggning på landets sjukhus. I andra europeiska länder har vi sett en liknande utveckling. Det var också bakgrunden till det seminarium om pandemin och det europeiska samarbetet som vi arrangerade förra veckan och som sändes i SVT Forum i onsdags den 11 november och även imorse. Sammantaget så är det mycket som görs på EU-nivå.

/sweden/file/niklasemmoth-canvapng_svniklasemmoth-canva.png

Falukorv med stuvade makaroner och ketchup
Niklas Emmoth/Canva

Under veckan som gått har många undrat varför EU bryr sig om falukorv och hushållsost. Det hänger ihop med EU:s system för livsmedelsbeteckningar, som ska skydda värdefulla namn på livsmedel från kopiering och bedrägerier.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Den tidigare vice presidenten Joe Biden utropades i lördags som segrare i det amerikanska presidentvalet. Även om det officiella resultatet kommer först senare, så börjar nu övergången till en ny amerikansk administration, en process som kröns med att Joe Biden svär presidenteden den 20 januari. Det var närmast fysiskt som man kunde erfara en lättnadens suck i den europeiska unionen och Europas ledare var snabba med att gratulera. För Europa går det knappast att underskatta betydelsen av det amerikanska valet.

/sweden/file/p042438-66426jpg_svp042438-66426.jpg

Paolo Gentiloni presenterar höstprognosen
copyright

Idag kom EU-kommissionens höstprognos för den ekonomiska utvecklingen i EU som helhet och i medlemsländerna.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
I förra veckan presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om minimilön. Det ledde inte oväntat till en hel del kritik i Sverige. Vissa pekade på att EU-kommissionen alls inte har rätt att komma med ett sådant förslag, andra menade att förslaget riskerar att utgöra ett dråpslag mot den svenska modellen med självständiga parter som i kollektivavtal lägger fast merparten av vad som gäller på arbetsmarknaden.

/sweden/file/techdemocracypng_svtechdemocracy.png

JRC rapport om demokrati och sociala medier
copyright

Sociala medier påverkar hur vi ser på politik och sätter press på demokratin.

/sweden/file/minimilontwpng_svminimilon_tw.png

Skälig lön för arbete
copyright

Det ska vara möjligt att leva på sin lön. Därför har kommissionen lagt fram ett förslag för bättre arbets- och levnadsvillkor i alla EU-länder.

Pages