Representation in Sweden

Nyheter

Jean-Claude Juncker and Stefan Löfven
23/01/2017

Together with President of the European Commission Jean-Claude Juncker, Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven will host a Social Summit in Gothenburg on 17 November 2017, focusing on promoting fair jobs and growth.

Språkdagen
15/08/2016

Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. "Nätverket Språkdagen" består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en webbtävling för hela landet.

29/04/2016

I dag undertecknade Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket ett avtal om ett svenskt riskkapitalsinitiativ – en fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa.

Läs pressmeddelandet här

Kommissionen lägger fram en ny EU-strategi för flyget
07/12/2015

I dag antar kommissionen en ny EU-strategi för flyget som ska stimulera ländernas ekonomi, stärka industribasen och bidra till EU:s ledarskap i världen.

The requested information is not available in English

Language(s) available: