Representation i Sverige

Skogsbränder: EU koordinerar största insatsen någonsin i Sverige

/sweden/file/diynsibx4aaz6zajpg_svdiynsibx4aaz6za.jpg

Christos Stylianides i det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap
(c) Europeiska unionen

EU-kommissionen har nu hjälpt till att förmedla en rekordartad insats för att hjälpa Sverige bekämpa de stora skogsbränder som rasar i landet. Så här långt har sju brandbekämpningsplan, sju helikoptrar, 60 fordon och över 340 brandmän erbjudits genom EU:s civilskyddsmekanism. De kommer från Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal, Polen och Österrike.

23/07/2018

Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering säger: "Vi har arbetat 24/7 för att hjälpa Sverige. Det är vår plikt i ett Europa som skyddar och som är nära medborgarna. Under den gångna veckan och helgen har en rekordhög nivå av EU-stöd mobiliserats. Bränderna i Sverige visar att klimatförändringarna är en realitet och att inget land är immunt mot naturkatastrofer. Det är också anledningen till att EU-kommissionen har föreslagit ett stärkt civilskydd inom EU genom rescEU, så att medlemsländer ska vara bättre förberedda när ett flertal svåra olyckor drabbar dem."

Förslaget om rescEU är en central del av EU-kommissionens ordförande Junckers agenda för ett Europa som skyddar.

Kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap följer noga situationen i Sverige och risken för skogsbränder i hela Europa.

Mer information:

I videon nedan (inspelad fredag eftermiddag 20/7) talar kommissionär Christos Stylianides, ansvarig för humanitärt bistånd och krishantering, om skogsbränderna i Sverige och den europeiska solidariteten.