Representation i Sverige

Nyhetsbrev

EU-kommissionens representation i Sverige ger varje måndag ut ett nyhetsbrev som förutom Christians krönika innehåller förväntade EU-händelser under veckan. Den senare delen arkiveras inte här eftersom planeringen ibland ändras under veckans gång.

Om du är intresserad av att få information om de viktigaste EU-nyheterna och våra kommande evenemang, anmäl dig till comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu med uppgift om förnamn, efternamn, eventuell organisation samt mailadress.