Representation i Sverige

EU-kommissionen utser ny chef för representationen i Sverige

/sweden/file/danielssonpng_svdanielsson.png

Christian Danielsson
copyright EC

Christian Danielsson utnämndes i dag till chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. I denna funktion kommer han att vara den officiella företrädaren för Europeiska kommissionen i Sverige under politisk ledning av ordförande Ursula von der Leyen. Datum för tillträde meddelas senare.

15/07/2020

Danielsson, som är svensk medborgare, är för närvarande generaldirektör för GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar (GD Grannskapspolitik). Han var tidigare biträdande generalsekreterare vid generalsekretariatet. Tidigare var han biträdande kanslichef hos Europeiska kommissionens vice ordförande Günther Verheugen, med ansvar för förbindelserna med Turkiet och ärendena om konkurrenskraft och bättre lagstiftning. Före utnämningen till Europeiska kommissionen var Danielsson även Sveriges ständige representant vid Europeiska unionen. Med 39 års yrkeskarriär, framför allt i höga positioner vid Europeiska kommissionen, medför Christian Danielsson betydande kunskap om och erfarenhet av EU-frågor i sin nya befattning.

Bakgrund

Kommissionen upprätthåller representationskontor i samtliga huvudstäder i EU:s medlemsstater och regionala kontor i Barcelona, Bonn, Marseille, Milano, München och Wroclaw. Representationerna är kommissionens ögon, öron och röst ute i EU:s medlemsländer. De stöder kommissionens ordförande och hela kommissionen i deras samverkan med medlemsländerna. Representationschefer utnämns av kommissionens ordförande och agerar under hennes politiska överinseende. De främjar en permanent politisk dialog med nationella, regionala och lokala myndigheter, parlament, arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Representationerna tillhandahåller landspecifika kunskaper, analyser och råd till ordföranden och alla ledamöter i kollegiet. De når ut till medborgarna och främjar tillsammans med talespersontjänsten EU:s aktiviteter genom press-, informations- och kommunikationsverksamhet.