Representation i Sverige

EU:s framtid - vitbok och fem diskussionsunderlag

/sweden/file/thefutureofeuropebouton160jpg_svthefutureofeurope_bouton_160.jpg

The future of Europe

1 mars publicerade EU-kommissionen en så kallad vitbok om EU:s framtid. Där presenterades fem tänkbara framtisscenarier.

Vitboken har kompletterats med en serie diskussionsunderlag i aktuella ämnen:

- EU:s sociala dimension

- Hur vi bemöter globaliseringen

- En fördjupad ekonomisk och monetär union

- Det europeiska försvarets framtid

- Framtiden för EU:s budget

16/05/2017

1 mars 2017 publicerades en vitbok om EU:s framtid. Vitboken är början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid över hela EU, i städer och regioner.

EU-kommissionen kommer att bidra till den här diskussionen under de kommande månaderna med en rad diskussionsunderlag om aktuella ämnen.

De som hittills publicerats är:

/sweden/file/diskussion-social-dimensionjpg_svdiskussion-social-dimension.jpg

Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension
Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension

/sweden/file/diskussion-globaliseringjpg_svdiskussion-globalisering.jpg

Diskussionsunderlag: Hur vi bemöter globaliseringen
Diskussionsunderlag: Hur vi bemöter globaliseringen

/sweden/file/diskussion-emujpg_svdiskussion-emu.jpg

Diskussionsunderlag EMU

/sweden/file/diskussion-forsvarjpg_svdiskussion-forsvar.jpg

Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

/sweden/file/diskussion-budgetjpg_svdiskussion-budget.jpg

Diskussionsunderlag om EU:s framtida finanser