Representation i Sverige

EU:s brandbekämpningsplan ställs i beredskap på Skavsta

/sweden/file/planejpg_svplane.jpg

Skavsta Airport
copyright

Idag ställs två mindre skopande flygplan i beredskap på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och andra EU-medlemsländer. Flygplanen är en del av EU:s gemensamma civilskyddsmekanism rescEU och finansieras till 90 procent av EU-medel. Beredskapen gäller från den 1 april till den 30 oktober.

01/04/2021

EU har bidragit med två brandbekämpningsplan till Sverige och jag välkomnar att dessa nu ställs i beredskap på Skavsta inför skogsbrandssäsongen. De utgör ett bra exempel på hur EU:s medlemsländer poolar sina resurser och hjälper varandra när det behövs, säger Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Vad är rescEU?

RescEU är EU:s gemensamma civilskyddsmekanism som håller en reservkapacitet på europeisk nivå för att i krislägen (t.ex. skogsbränder, jordbävningar eller epidemier) komplettera nationella resurser när dessa inte räcker till. Den har tre prioriterade områden:
•             Brandbekämpning från luften
•             Medicinska kriser (evakuering, fältsjukhus, lager av läkemedel)
•             Kemiska, biologiska, strålnings- och kärnkraftshot
EU-kommissionen betalar 80-100 % av inköp och underhållskostnader för de gemensamma resurserna och 75-100 % av användningskostnaderna. Beslutet att använda de gemensamma resurserna tas av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) för att förbättra effektiviteten och flexibiliteten i användningen av de gemensamma resurserna.
Skogsbränderna i Europa förväntas förvärras på grund av klimatförändringarna och därför är flygbekämpning av skogsbränder av högsta prioritet för rescEU.
För de två brandbekämpningsplan som den 1 april ställs i beredskap har Sverige och EU-kommissionen kommit överens om att kommissionen betalar 11 miljoner euro eller 90 % av upphandlings- och underhållskostnaderna.  Förutom dessa två plan har Sverige sedan tidigare erbjudit 6 helikoptrar – även dessa med EU-finansiering.
Behovet av ett flexiblare, snabbare och mer reaktivt system för att hantera storskaliga nödsituationer är en av lärdomarna från utbrottet av covid-19-pandemin. Därför ingår en uppdatering och förstärkning av rescEU och EU:s civilskyddsmekanism i EU-kommissionens förslag till återhämtningspaket.