Representation i Sverige

Annikas krönika 30 mars 2021

/sweden/file/annikawapplingkorzinekjpg_svannika_wappling_korzinek.jpg

Annika Wäppling Korzinek
copyright

Kära EU-intresserade,
I slutet av förra veckan träffades EU:s stats- och regeringschefer digitalt för att diskutera bl.a. exportrestriktioner och distribution av vaccin. EU vill stå upp för fri handel och en öppen, global ekonomi, även vad gäller vaccin och hittills har endast en av 380 exportförfrågningar från företag inom EU nekats. Men många har reagerat på att en stor del av det vaccin som producerats i EU har exporterats samtidigt som samtliga medlemsstater lider brist. Därför har EU-kommissionen lagt till ömsesidighet och proportionalitet som kriterier som måste beaktas innan covid-19-vacciner får exporteras ut ur EU enligt det som kallas ”transparens- och tillståndsmekanismen”. Viktigt att påpeka är dock att reglerna inte gäller vaccinleveranser som ges som humanitärt bistånd eller till de 92 låg- och medelinkomstländerna som omfattas av det globala vaccinprogrammet Covax.

30/03/2021

Media har under helgen rapporterat att ett antal medlemsländer anser att de har fått en orättvist liten del av de gemensamt upphandlade vaccindoserna. Det kan vara värt att notera att det inte handlar om någon medveten orättvisa eller diskriminering mellan länderna, utan att de berörda medlemsländerna ursprungligen satsade mest på Astra Zenecas vaccin och att de därför köpte upp färre doser av de andra företagens vaccin. Astra Zenecas stora leveransproblem har därmed satt dessa länder i en extra svår sits. Diskussionerna om fördelningen av 100 miljoner doser Pfizer-vaccin, som ännu inte har fördelats, har nu flyttats bort från regeringschefernas bord till en teknisk nivå, för att inte ytterligare politisera frågan.

Så här i vårtider när många funderar på vad och var de ska studera till hösten, vill jag slå ett slag för att åka på utbyte genom EU:s program Erasmus+. Tyvärr har andelen svenska studenter som väljer att studera utomlands minskat, vilket är väldigt synd då det har visat sig att nyexaminerade studenter som har gjort en utbytestermin har lättare att få jobb och de får dessutom högre inkomst jämfört med andra studerande grupper. Här hittar du mer information om Erasmus+ och hur man söker.
Både den här veckan och nästa vecka blir troligen relativt lugna EU-veckor, då många har ledigt och firar påsk. Även nyhetsbrevet tar en påskpaus nästa vecka.
Jag önskar er en riktigt Glad Påsk!

Annika Wäppling Korzinek
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige