Representation i Sverige

Christians krönika 16 februari 2021

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Av förklarliga skäl står pandemin fortsatt i centrum för mycket av det europeiska samarbetet. Över 20 miljoner vaccindoser har levererats till EU sedan december och över 17 miljoner människor har redan vaccinerats. Men visst har det kommit kritik. Den speglar den oro som vi alla delar och önskan om att snarast komma ut ur pandemins grepp. Och visst är det så att vi idag inte är där vi hade önskat. Vi var, som Ursula von der Leyen förklarade inför Europaparlamentet i förra veckan, sena i att ge godkännande. Vi var för optimistiska vad gäller massproduktion av vaccinet och vi utgick ifrån att vaccinet skulle levereras i tid. Men det är viktigt att också hålla i minnet att den europeiska unionen genom det gemensamma agerandet på ett avgörande sätt bidragit till att vaccin tagits fram på tio månader, vilket vanligtvis tar mellan fem och tio år. 

16/02/2021

Det gemensamma agerandet har också betytt att alla europeiska länder solidariskt får tillgång till vaccin. Med en ansats där varje land för sig hade sökt att få vaccin hade möjligtvis länder med vaccinproduktion, som Storbritannien, kunnat säkra leveranser, men det hade varit betydligt svårare, om alls möjligt, för andra länder. EU har också varit ledande i det internationella samarbetet för att leverera vaccin till låg- och medelinkomstländer, COVAX. Sådana leveranser kommer igång denna månad. Med detta sagt är det viktigt att dra slutsatser av processen hittills. Det handlar om att se över regelverket så att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, snabbare kan ta beslut om godkännande. Det handlar också om att göra vad som är möjligt för att öka takten i vaccinproduktionen och att ytterligare fördjupa samordningen vad gäller nationella åtgärder för att minimera konsekvenserna för den inre marknaden. EU-kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande om detta på onsdag. Det blir ett viktigt element inför det informella mötet med Europeiska rådet den 25-26 februari.

På torsdag träder förordningen om återhämtningsplanen Next Generation EU i kraft. EU har drabbats hårt av pandemin och de 750 miljarder euro som planen omfattar är av stor betydelse för inte minst de länder som är kraftigt beroende av till exempel turistindustrin. Planen kommer också att vara viktig för den gröna- och digitala omställningen. Mer än hälften av investeringarna under planen skall gå till dessa områden. 

Den här veckan fortsätter EU-kommissionens arbete med den övergripande översynen av EU:s handelspolitik. Detta är viktigt eftersom omvärlden har förändrats, vilket inte minskat vårt engagemang för regelbaserad handel, snarare tvärtom. Granskningen kommer också att beröra hur man kan stärka WTO:s roll, liksom hur handel kan stödja den ekonomiska återhämtningen och den gröna- och digitala omställningen.


Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionen i Sverige