Representation i Sverige

Katarinas krönika 22 juni 2020

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Ungefär samtidigt som midsommarstängerna restes runt om i Sverige kopplade stats- och regeringscheferna i EU-27 in sina headset och riktade in webbkamerorna (mycket precist så att horderna av medhjälpare som vanligen inte får vara med i alla fall inte syntes i bild) för ett säsongsenligt toppmöte. Covid-19 omöjliggjorde ett fysiskt möte denna gång, men till mitten av juli – om inget oförutsett händer – kommer man att mötas IRL. Det är nog bra. Det är mycket lättare att säga nej till en skärm än till en verklig människa och med otaliga medarbetare i rummet som hittar invändningar mot en överenskommelse. 

22/06/2020

Som väntat blev det ingen uppgörelse om långtidsbudgeten och återhämtningsplanen vid den första diskussionen på denna nivå. Europeiska rådets ordförande Charles Michel betonade att mötet hade varit viktigt för att konsultera medlemsländerna och klargöra olika tolkningar av kommissionens förslag. Nu inleds en annan fas – förhandlingar. Charles Michel avser att inom kort lägga konkreta kompromissförslag på bordet för att sedan förhandla bilateralt med medlemsländerna och bana väg för en överenskommelse i juli. Det brådskar. Den ekonomiska nedgången är redan djup och riskerar att bli än värre om inte snabba motåtgärder sätts in. De stora stötestenarna utgörs av storleken på återhämtningsfonden, fördelningen mellan bidrag (500 miljarder euro i EU-kommissionens förslag) och lån (250 miljarder euro), rabatterna, fördelningsnyckeln, konditionalitetet för pengarna och införandet av nya egna medel. 

Det bådar gott att Charles Michel från den 1 juli har det tyska ordförandeskapet och Angela Merkel vid sin sida, även om det kommer inte att bli några lätta förhandlingar. Men EU har mycket att förlora på att inte komma överens – politiskt, ekonomiskt och globalt. 2/3 av italienarna tycker enligt en undersökning från april att de inte har någon fördel av EU-medlemskapet, vilket lämnar utrymme för ytterlighetspartier med andra agendor än samarbete att ta plats på den politiska scenen. Ekonomiskt förlorar alla medlemsländer på fortsatt nedgång eftersom vi alla handlar med varandra till övervägande del. Bättre ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion i ett land skapar därmed jobb och tillväxt i övriga medlemsländer. Slutligen måste vi hålla ihop om EU och våra värderingar om mänskliga rättigheter, klimatneutralitet till 2050, internationellt samarbete och en rättvis ekonomisk global spelplan ska kunna hävda sig. P.g.a. av allt detta är det så viktigt att vi når en snabb kompromiss.

Även i Brexit-förhandlingarna intensifieras förhandlingarna i juli. Få framsteg har gjorts vad gäller det avtal som ska gälla från 1 januari 2021 samtidigt som ett juridiskt avtal måste vara klart redan i oktober. Här är stötestenarna framför allt fiske, ”level playing field” och ”governance”-frågor. 
 
Vi kan med andra ord se fram emot en juli månad inte bara fylld av semester, solsken och bad utan även spännande EU-förhandlingar. Vi går också och väntar på nyheter om nästa utlysning för att välja parter som kan stå värd för ett Europa Direkt-kontor. Detta nätverk är ett viktigt verktyg för informationsspridning, ökat engagemang och deltagande i EU-frågor – kort sagt att stärka EU:s demokratiska förankring. För de som är särskilt intresserade av detta så kan det vara en god idé att hålla koll på vår hemsida https://ec.europa.eu/sweden/europadirekt under de närmaste dagarna. 

Slutligen så går nyhetsbrevet nu på semester och är åter i mitten av augusti. Om ni saknar lite EU-analys så kan vi tipsa om våra rykande färska ”EUiAlmedalen”-seminarier som finns att se på SVT Forum [https://www.svtplay.se/forum?tab=klipp] eller vår Facebooksida [https://www.facebook.com/watch/EUkommissionen/1179452555741489/] under regniga dagar. 

Trevlig EU-sommar!

Katarina Areskoug Mascarenhas,
Chef för EU-kommissionen i Sverige