Representation i Sverige

Katarinas krönika 25 maj 2020

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!
Innevarande vecka är kanske den viktigaste hittills för EU-samarbetet under Corona-pandemin. På onsdag 13.30 presenterar nämligen EU-kommissionens ordförande ett återhämtningspaket, reviderad EU-budget och nytt arbetsprogram inför Europaparlamentet. Detta blir EU:s sätt att bidra till den återhämtning som Europa så väl behöver efter virusets framfart. Vi har redan sett ett antal initiativ läggas fram för att påverka inriktningen på von der Leyens förslag. För en vecka sedan lade Merkel/Macron fram sin återhämtningsfond på 500 miljarder euro finansierad genom att EU-kommissionen lånar upp medel på kapitalmarknaderna som sedan kanaliseras till medlemsländerna via bidrag inom ramen för en förstärkt EU-budget. De fyra sparsamma medlemsländerna, Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna, svarade på det tysk-franska förslaget under helgen med ett motförslag som istället lanserade en ”Emergency Recovery Fund” uteslutande baserad på lån till medlemsländerna.
 

25/05/2020

EU-kommissionens förslag på onsdag måste alltså lösa ett antal gordiska knutar om det ska lyckas med att vinna medlemsländernas bifall. Först och främst måste givetvis de länder som drabbats mest av pandemin få rimlig hjälp. Dessa argumenterar för att det då inte bara kan handla om lån, eftersom länder som Spanien och Italien redan är djupt skuldsatta. De fyra sparsamma argumenterar däremot emot bidrag, som de inte vill bekosta, och förordar att man uteslutande ska diskutera lånehjälp. Sedan finns frågan om huruvida EU gemensamt ska låna upp en större summa pengar, något man hittills bara gjort i begränsad omfattning. Noterbart är att Tyskland bytt fot i dessa viktiga principiella frågor. Först sade Merkel att ”när EU nu möter sin allvarligaste kris, måste vi vara beredda att ge de rätta svaren” och tillstyrkte att bidrag ges till de nödlidande länderna. Sedan förstärktes detta i helgen när hennes tidigare finansminister, Wolfgang Schäuble, känd för sin återhållsamhet under finanskrisen, sade att han stödde den fransk-tyska planen. Både Merkel och Schäuble understryker att EU:s sammanhållning och ekonomi annars kan vara hotad. 

Från vårt kontors sida vill vi gärna hjälpa er att vända och vrida på alla dessa aspekter och bjuder därför in till ett digitalt seminarium med Carl Bildt och John Hassler den 1 juni kl 12.30. Med deras hjälp hoppas vi kunna analysera de olika förslagens utgångspunkter och konsekvenser. På fredag den 29 maj erbjuder vi ett annat digitalt seminarium – om framtidens digitala finansmarknad – tillsammans med Svenska Bankföreningen och Swedish FinTech Association. Själv deltar jag imorgon i Fores reformpodd som tar temperaturen på EU-samarbetet och på torsdag presenterar jag EU-kommissionens strategi för cirkulär ekonomi för den svenska delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen tillsatte 2018. 

Trevlig EU-vecka!

Katarina Areskoug Mascarenhas,
Chef för EU-kommissionen i Sverige