Representation i Sverige

Prognos för 2020-2021: tillväxten fortsatt dämpad som följd av global osäkerhet

/sweden/file/winter2020forecastcountrycardssejpg_svwinter_2020_forecast_country_cardsse.jpg

Vinterprognosen 2020

Idag publicerar EU-kommissionen sin ekonomiska vinterprognos för BNP-tillväxt och inflation 2020 och 2021.

13/02/2020

För åttonde året i rad förväntas EU-ländernas ekonomier fortsätta växa under 2020. Det innebär den längsta perioden av obruten tillväxt sedan euron infördes 1999.

Jämfört med den senaste prognosen, som publicerades i höstas, har dock utsikterna dämpats. Det beror främst på osäkerhet och avmattning på global nivå, men trots det förmodas samtliga EU-länder ha en stabil, om än dämpad, ekonomisk tillväxt de närmaste två åren. För EU som helhet beräknas tillväxten avta marginellt till 1,4% år 2020 och 2021, samma utsikter som i prognosen från november 2019. 

I Sverige förväntas BNP-tillväxten bli 1,2% i år, något högre än i prognosen från november 2019, för att sedan öka till 1,5% under 2021.

Mer om EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos