Representation i Sverige

Klimatet i centrum för EU:s ekonomiska styrning

/sweden/file/elxwjhxuaqpxumjpg_svel_xwjhxuaqpxum.jpg

Planeringsterminen

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med nästa omgång av den europeiska planeringsterminen. Nytt för 2020 är att den årliga strategin för hållbar tillväxt omfattar:

  • Miljömässig hållbarhet.
  • Produktivitetsförbättringar.
  • Rättvisa.
  • Makroekonomisk stabilitet. 
19/12/2019

Den europeiska planeringsterminen ska lägga mer fokus på miljömässig hållbarhet genom att ge medlemsstaterna konkreta riktlinjer om var strukturreformer och investeringar för en hållbar ekonomisk modell behövs mest. De politiska riktlinjerna inom den europeiska planeringsterminen ska även stimulera produktivitetsförbättringar: de ska betona investeringar och strukturreformer som främjar forskning och innovation, främja tillgången till finansiering, förbättra produkt- och tjänstemarknadernas funktion och få bort flaskhalsar i företagsklimatet. Rättvisa ska värnas genom sociala åtgärder som garanterar rättvisa arbetsvillkor för alla och som gör det möjligt för människor att anpassa sig till nya omständigheter i en tid av stora omvälvningar. Makroekonomisk stabilitet ska upprätthållas genom respekt för offentligfinansiella regler, samtidigt som regelutrymmet för flexibilitet ska utnyttjas fullt ut, för att få bukt med obalanser och fullborda EU:s ekonomiska och monetära union (EMU).

– Från och med i dag står klimatomställningen i centrum för vår ekonomiska styrning, säger Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska frågor. För när vi säger att den europeiska gröna given är Europas nya tillväxtstrategi, så menar vi det. En av mina viktigaste prioriteringar under det första året av min mandatperiod kommer att vara att inkludera FN:s mål om hållbar utveckling i den europeiska planeringsterminen. Vi måste absolut lyckas med denna viktiga förändring av den europeiska ekonomiska politiken.

– Vår ekonomiska modell stöps om i grunden, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för ”en ekonomi för människor”. Klimatförändringar, digitalisering och demografiska förändringar kräver att vi anpassar vår ekonomiska politik, så att Europa även framöver kan vara en konkurrenskraftig aktör på den internationella arenan och agera på ett hållbart och rättvist sätt. Vi vill samtidigt att EU-länderna ska stärka skyddet mot de globala risker som är under uppsegling.

Mer om planeringsterminen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_19_6770