Representation i Sverige

Start för von der Leyen-kommissionen

/sweden/file/p041756-831619jpg_svp041756-831619.jpg

von der Leyen-kommissionen
copyright

I dag tillträder en ny EU-kommission under ledning av Ursula von der Leyen. 

02/12/2019

Ursula von der Leyens sex prioriteringar för 2019–2024 är:

  • En europeisk grön giv - Sträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent
  • En ekonomi för människor - Arbeta för social rättvisa och välfärd
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern - Ge människor mer inflytande med en ny generation teknik
  • Främjande av vår europeiska livsstil - Skydda våra medborgare och våra värden
  • Ett starkare Europa i världen - Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap
  • En ny satsning på demokrati i Europa - Vårda, skydda och stärka vår demokrati

Mer om prioriteringarna

En presentation av alla kommissionärer

Ylva Johansson från Sverige kommer att vara ansvarig för området "Inrikes frågor", där migration, asyl, säkerhet och gränser är viktiga frågor. Mer om hennes uppdrag