Representation i Sverige

Utbildningsöversikt

/sweden/file/capturexpng_svcapturex.png

Utbildningsöversikten 2019

I går publicerades EU-kommissionens utbildningsöversikt 2019. I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 28 landsrapporter.

27/09/2019

För åttonde året i rad har vi i utbildningsöversikten 2019 sammanställt en mängd uppgifter för att visa hur EU-ländernas utbildningssystem har utvecklats. Översikten visar ländernas framsteg mot målen i EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020 och redogör för de utbildningsåtgärder som har vidtagits som ett led i den europeiska planeringsterminen. I utbildningsöversikten föreslås också utbildningsreformer för att få de nationella utbildningssystemen att bättre tillgodose samhällets och arbetsmarknadens behov. Dessutom bidrar översikten till att kartlägga de områden där EU bör koncentrera stödet till utbildning och kompetensutveckling i sin nästa långtidsbudget.

I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 28 landsrapporter.

Resultat för Sverige:

  • En hög andel av befolkningen har eftergymnasial utbildning.
  • Befolkningens digitala färdigheter är bland de högsta i EU.
  • Det råder en allvarlig lärarbrist, och många lärare saknar formella kvalifikationer.
  • Skolsegregation är ett allvarligt och växande problem.

Nyckelvärden

Sverige Genomsnitt EU Mål EU
2009 2018 2009 2018
Avhopp från utbildning (18-24) 7,0 % 9,3 % 14,2 % 10,6 % <10 %
Eftergymnasial utbildning (30-34) 43,9 % 52 % 32,3 % 40,7 % 40 %
15-åringar som underpresterar i läsning 17,4 % 18,4 % 19,5 % 19,7 % <15 %
15-åringar som underpresterar i matematik 21,1 % 20,8 % 22,3 % 22,2 % <15 %
15-åringar som underpresterar i NO 19,1 % 21,6 % 17,7 % 20,6 % <15 %
  • Utlandsfödda hoppar av sin utbildning mer än dubbelt så ofta som svenskfödda.
  • Män hoppar av sin utbildning oftare än kvinnor.
  • Fler kvinnor och utlandsfödda har eftergymnasial utbildning än män och svenskfödda.

Mer om rapporten: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_sv

Mer om Sveriges och andra EU-länders resultat: https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2019-reports-factsheets-infographics_sv