Representation i Sverige

EU stödjer tillväxten i Mellersta Norrland - 15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om framtidens elbilar

/sweden/file/ap695437540jpg_svap69543754_0.jpg

.
.

Sedan 2014 har EU investerat 513 miljoner i Jämtland och Västernorrlands län genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Ett av de senaste lokala projekten som fått stöd från ERUF är Drive, ett forskningsprojekt som i början av året beviljades 15 miljoner kronor för att utveckla framtidens elbilar.

28/03/2019

Drive drivs av Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och arbetar bland annat med att utveckla en ny typ av motor för elbilar och att forska på hur lagringskapaciteten i elbilsbatterier kan ökas.

”En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och energi och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och transporter driver vi med EU:s hjälp forskningsprojektet Drive”, säger Håkan Olin, projektledare för Drive.

Förutom att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier forskar man även på hur superkondensatorer, en typ av snabba batterier som Mittuniversitetet är specialiserade på, kan användas för elbilar. Delprojektet med att utveckla en ny motor - som preliminärt visar på 30% lägre energiförluster - bedrivs med hjälp från industrin inom kraftelektronik.

Ett annat projekt som fått EU-stöd på 7,6 miljoner kronor är ”Jämtland Härjedalen - A Business Region on the Move” – ett projekt som ska locka nationella och internationella företag att etablera sig i länet, vilket förväntas skapa 250 nya jobbtillfällen.

Många företag inom IT-sektorn etablerar sig i Jämtland, en bransch som sysselsätter systemutvecklare, programmerare, arkitekter, testare och projektledare. I Åre växer House Be fram, en entreprenörshub för startup- och techföretag med målet att få fram ett framgångsrikt Unicornföretag. Även företag inom förnyelsebar energi etablerar sig i regionen, exempelvis Innosund som specialiserat sig på energi- och miljöinnovation och levererar solcellsanläggningar till hushåll och företag.

”En av EU:s prioriteringar är att investera i företag och projekt som bidrar till minskade klimatförändringar, bland annat genom att skynda på övergången till förnyelsebar energi och fossilfria transporter. EU stödjer flera sådana projekt i Sverige, till exempel Northvolt som ska ta fram världens grönaste batteri och elväg E16 som är världens första fossilfria väg för tung godstrafik”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Få fart på regionala tillväxten i Sverige

Den Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att öka sysselsättningen i regionerna och stärka de lokala företagens konkurrenskraft.

Totalt ska fonden investera cirka 8 miljarder i Sveriges regioner under 2014–2020. Hittills, med ett år kvar på programperioden, har totalt 3 miljarder investerats i Sverige. Av dessa har 513 miljoner gått till Mellersta Norrland utspritt på 91 projekt.

Utöver det lanserades 2015 Investeringsplanen för Europa, vars syfte är att främja tillväxt och jobb samt göra EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar och innovation. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) - kärnan i investeringsplanen - ska stödja investeringar inom infrastruktur, förnybar energi, forskning och hälsa. Läs här (länk till första PM om Elypta) om en av de senaste svenska innovationerna som fått stöd från EFSI.

Om InvestEU

Genom sina många finansierings- och investeringsaktiviteter syftar EU till att skapa en livskraftig ekonomi, öka tillväxten, skapa jobb och locka kapital från den privata sektorn för att skapa en bättre framtid för EU-medborgarna. EU-investeringar möjliggör viktiga förbättringar i vår vardag samtidigt som de hanterar framtidsutmaningarna: bättre utbildning, moderniserad vård, grönare energi och ny transportinfrastruktur till exempel. För att läsa mer om EU-investeringar och se exempel på fler projekt som fått EU-stöd, besök: https://europa.eu/investeu/home_sv

Presskontakt

Johan Wullt, chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
08-562 444 06, mobil: 0704–582306
johan.wullt@ec.europa.eu