Representation i Sverige

Förbered ditt företag inför Brexit

/sweden/file/ap104003478jpg-0_svap_104003478.jpg

EU-UK
.

Utan ett utträdesavtal – som skulle omfatta en övergångsperiod till och med 2020 med möjlighet till förlängning – kommer Storbritannien att i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med den 30 mars 2019.

Därför måste företagen i EU redan nu förbereda sig inför det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

 • … ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
 • … ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
 • … ni transporterar varor via Storbritannien.
22/02/2019

Vad innebär det?

Utan övergångsperiod (som slås fast i utträdesavtalet) eller ett slutgiltigt arrangemang kommer WTO:s allmänna regler, utan tillämpning av förmåner, att gälla för handelsförbindelserna med Storbritannien från och med den 30 mars 2019.

Detta leder framför allt till följande:

 • Tullformaliteter kommer att gälla, tulldeklarationer måste göras och tullmyndigheterna kan komma att kräva garantier för framtida eller aktuella tullskulder.
 • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
 • Förbud eller restriktioner kan också gälla för brittiska varor som förs in i EU, vilket innebär att det kan komma att krävas import- eller exporttillstånd.
 • Import- och exporttillstånd som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
 • EU-länderna kommer att ta ut moms på brittiska varor vid import till EU. Export till Storbritannien omfattas inte av moms.
 • Regler för deklaration och inbetalning av moms (för leverans av tjänster som elektroniska tjänster) och momsåterbetalning mellan länderkommer att ändras.
 • Förflyttning av varor till Storbritannien kommer att kräva en exportdeklaration. För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
 • Förflyttning av punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU (EU-27) måste befrias från tullformaliteter innan förflyttning enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varorSearch for available translations of the preceding link••• (EMCS) kan påbörjas.

Vad kan du göra?

Alla berörda företag måste förbereda sig, fatta nödvändiga beslut och avsluta sina administrativa åtgärder före den 30 mars 2019 om de vill undvika avbrott i verksamheten.

EU-kommissionen har sammanställt information och en checklista för hur ditt företag kan förbereda sig inför Storbritanniens utträde ur EU