Representation i Sverige

GDPR - nya dataskyddsregler i hela EU

/sweden/file/gdprjpg_svgdpr.jpg

GDPR - rätten att veta vem som behandlar dina personuppgifter, och varför
Europeiska unionen

Från och med den 25 maj 2018, i och med att den allmänna dataskyddsförordningen börjar gälla, finns det en enda uppsättning dataskyddsregler för samtliga företag som är verksamma i EU, oavsett var de är baserade.

Starkare regler för dataskydd innebär att

  • folk får mer kontroll över sina personuppgifter
  • företag kan dra fördel av lika konkurrensvillkor
20/04/2018

VAD ÄR ”PERSONUPPGIFTER”?

All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress, ID-kortnummer, internet-protokollkod (IP-kod) eller information om din hälsa.

Vissa känsliga uppgifter, till exempel uppgifter som gäller din hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning, har ett särskilt skydd. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.

NÄR GÄLLER REGLERNA?

Reglerna gäller när dina data samlas in, används och lagras digitalt eller i ett strukturerat arkivsystem på papper. Det finns en enda uppsättning regler för hela EU, som sedan på vissa områden kan kompletteras av nationell lagstiftning. Detta innebär att du har samma rättigheter vem i EU du än lämnar dina uppgifter till. Och företag utanför EU är inte undantagna. Om de erbjuder varor och tjänster i EU eller om de övervakar ditt beteende i EU, så måste de ge dig dataskydd på samma nivå.

Här hittar du mer information om vad GDPR är och hur det påverkar dig som privatperson eller småföretagare