Representation in Sweden

Gymnasieelever tävlar i översättning

juvenes_translatores

Kommissionens översättningsavdelning utlyser tävlingen Juvenes Translatores för elfte året i rad.

2017-08-31

”EU 60” – Romfördragets 60-årsdag – är ämnet för de texter som gymnasieelever från hela EU kommer att få översätta i årets upplaga av Juvenes Translatores.

Den 1 september kl. 12 kan skolorna börja anmäla sig till årets tävling som anordnas av kommissionens översättningsavdelning.

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för budget, personal och översättning, stöder tävlingen: Det är ett enastående initiativ som lyckas kombinera två av Europas viktigaste tillgångar: språklig mångfald och ung talang. Jag uppmuntrar skolor i hela EU att delta i tävlingen.

Skolorna kan anmäla sig på webbplatsen http://ec.europa.eu/translatores till den 20 oktober kl. 12 (ansökningsblanketten finns på alla officiella EU-språk).

Sedan uppmanas 751 utvalda skolor att lämna namnen på de elever som ska tävla. Skolorna får anmäla mellan två och fem elever. De får ha vilken nationalitet som helst, men måste vara födda 2000.

Tävlingen hålls samtidigt på alla utvalda skolor den 23 november 2017.

Tävlingsdeltagarna får översätta en kort text från ett officiellt EU-språk till ett annat. Det finns 552 möjliga språkkombinationer. Förra året använde eleverna 152 språkkombinationer, bl.a. från grekiska till lettiska och från bulgariska till portugisiska.

Översättare vid EU-kommissionen bedömer alla översättningar och utser en vinnare per land. Förra årets svenska vinnare var Andreas Hygrell från Tyska skolan i Stockholm. Han översatte från tyska till svenska.

Årets vinnare får ta emot sina priser i Bryssel i april 2018.

Bakgrund

Sedan 2007 anordnas tävlingen Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) varje år av kommissionens generaldirektorat för översättning. Målet är att främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare. Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever och äger rum samtidigt på alla utvalda skolor i EU. Genom åren har tävlingen sporrat en del av deltagarna att fortsätta med språkstudier på universitetet och bli professionella översättare. Tävlingen uppmärksammar också den språkliga mångfalden i Europa.

Läs mer: